nieuws

Samenwerkingsverband is opmaat naar fusie Bedrijfschappen in bouw gaan krachten bundelen

bouwbreed

De drie in de bouwnijverheid werkende bedrijfschappen (die voor schilders, stukadoors en het natuursteenbedrijf) richten op korte termijn een samenwerkingsverband op, dat zoveel mogelijk taken van de drie schappen zal overnemen. Met ingang van 1 januari 2000 of zoveel eerder als mogelijk is gaan alle personeelsleden in deze nieuwe rechtspersoonlijkheid op. Een fusie is dan een feit, hoewel dat nu nog nadrukkelijk wordt ontkend.

Het gaat om de bedrijfschappen Schilders-, glaszet- en Afwerkingsbedrijf in Rijswijk, het bedrijfschap Stukadoors-, terrazzo- en steengaasstellersbedrijf te Woerden en het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf, eveneens in Rijswijk.

De samenwerking krijgt gestalte in de oprichting van een rechtspersoon, waartoe de Wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie de mogelijkheid biedt. In het bestuur van dit nieuwe lichaam worden mensen benoemd uit de organisaties van werkgevers en werknemers, die nu ook in de besturen van de afzonderlijke bedrijfschappen zitting hebben.

Dat nieuwe bestuur gaat op korte termijn onderzoeken op welke terreinen direct al kan worden samengewerkt. Gedacht wordt aan het centraal verzamelen van bedrijfseconomische gegevens en de analyse daarvan, reclamecampagnes en een gezamenlijke lobby naar overheden. Ook op het terrein van techniek, waarop de bedrijfschappen zijn gespecialiseerd, valt veel samen te doen. Ook op het terrein van de technische controle in verband met Erkenningsregelingen wordt eenzelfde soort werkzaamheden uitgevoerd door twee van de drie schappen.

Huisvesting in Rijswijk

Het bestuur van het nieuwe samenwerkingsverband is ook verantwoordelijk voor het proces om te komen tot samenvoeging van de secretariaten. Het is de bedoeling dat het personeel van de drie schappen (bij de schilders ongeveer 45, bij de stukadoors ongeveer 20 en bij het natuursteenbedrijf nog eens 5) uiterlijk per 1 januari 2000 of zoveel eerder als mogelijk is in dienst zal treden van de nieuwe gemeenschappelijke rechtspersoon.

Er wordt ook al gedacht aan gezamenlijke huisvesting. Twee van de drie bedrijfschappen zijn al onder een dak gehuisvest, namelijk in een pand aan de Burgemeester Elsenlaan in Rijswijk.

Het ligt voor de hand dat op termijn het bedrijfschap stukadoors-, terrazzo- en steengaasstellersbedrijf ook naar Rijswijk verhuist. In het betreffende pand is voldoende ruimte aanwezig.

Er vallen in totaal 7500 bedrijven onder de drie bedrijfschappen. Gezamenlijk zetten zij f. 6,5 miljard om. De sector is goed voor ongeveer 50.000 arbeidsplaatsen.

Wens van kabinet

Nadrukkelijk wordt in een persverklaring gesteld dat ondanks al deze plannen “er geen sprake is van een fusie”. De drie bedrijfschappen zouden zelfstandig blijven en volledig bevoegd hun eigen beleid te bepalen. Een individueel bedrijfschap zou niet verplicht ke worden aan een gemeenschappelijk project van de overige schappen mee te doen.

Tevens wordt verklaard dat hiermee tegemoet wordt gekomen aan de wens van het kabinet om te komen tot meer doelmatigheid bij pbo-organen. Het kabinet wil zelfs het aantal bedrijfschappen, nu nog 37, verminderen.

Reageer op dit artikel