nieuws

Regiomanagement moet woningbouw geleiden

bouwbreed

Om te voorkomen dat er door de ontwikkeling van de Vinexlocaties te veel woningen in een keer op de markt worden gebracht moeten er per stadsgewest zogenaamde regiomanagements worden ingesteld. Daarin zijn overheid, projectontwikkelaars, bouwers, beleggers en makelaars vertegenwoordigd. Deze groep zorgt vervolgens voor een integrale visie op het gebied van wonen werken recreatie bestaande bouw en nieuwbouw.

Dit zei mr O.J. Smit voorzitter van Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) gisteren in Cannes waar het internationale vastgoedcongres MIPIM wordt gehouden. Volgens Smit dreigen er grote gevaren wanneer de Vinex woningen en masse op de markt komen. “Hierdoor wordt de bestaande bouw in binnenstedelijke gebieden bedreigd. De leegstand in sommige wijken baart ons nu als grote zorgen.”

Een samenhangend volkshuisvestigingsbeleid ontbreekt in de visie van de NVM voorzitter. Het beleid is nu eenzijdig gericht op nieuwbouw. “Verder werpt het ontbreken van de samenwerking tussen de gemeenten onderling en de verschillende marktpartijen een schaduw op een goede regionale uitwerking van het Vinex beleid. Er is binnen de Nederlandse vastgoedmarkt te weinig coordinatie binnen de planontwikkelingen. Dit betekent een grote bedreiging voor een evenwichtige marktontwikkeling”.

Stadsgewestelijk

De NVM voorzitter pleit ervoor dat de problemen op stadsgewestelijk niveau een sturing vanuit de rijksoverheid worden aangepakt. “Hierbij moet de bestaande voorraad niet uit het oog worden verloren. Deze gebieden bieden immers nog genoeg mogelijkheden voor het ontwikkelen onroerend goed, waarbij voldoende samenhang is tussen wonen werken en recreatie. Naar onze mening is het een slecht idee om de bestaande gebieden te laten concurreren met de nieuwe uitleg.” Een regiomanagement bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid maar vooral ook poontwikkelaars, bouwers, beleggers en marktpartijen moet de regionale volkshuisvestingsproblematiek in kaart brengen. Door middel van quota fiscale sturingsmechanisme en marktgerichte maatregelen denkt Smit te komen tot wat hij omschrijft als een intergraal vastgoedbeleid. “Ik ben het daar mee eens dat de afspraken die er nu in bijvoorbeeld het stadsgewest Haaglanden worden gemaakt zich pas in zwaar weer zullen bewijzen. Maar je moet ergens beginnen, en er moet een link met de bestaande voorraad worden gemaakt”, aldus Smit.

Stabiele woningmarkt

De Rotterdamse wethouder Hans Kombrink zegt zich enigszins in de woorden van de NVM makelaar te ke vinden. In plaats van een regiomanagement ziet hij echter meer heil in een stadsprovincie. “Duidelijk is wel dat er wanneer mocht blijken dat er teveel woningen op de markt komen er een forcering wordt aangebracht. In principe kan dat nu ook wel omdat de subsidiesregeling al verdeeld worden daarmee zou je ke sturen”. Smid: “We moeten hoe dan ook naar een stabiele woningmarkt de markt die nu nog prijsstijgingen van 9% te zien geeft is nu stabiel.”

Reageer op dit artikel