nieuws

Proef met aluminium en houten wegportalen

bouwbreed Premium

Tussen Den Bosch en knooppunt Empel staan sinds woensdagavond over de A59 vier aluminium portalen voor verkeerssignalering. Het gaat om een experiment van de directie Noord-Brabant van Rijkswaterstaat. Bij Zonzeel zullen, ook bij wijze van proef, volgend jaar enkele houten portalen worden geplaatst.

De proef met de aluminium portalen had eigenlijk vorige zomer al moeten beginnen. Er bleken echter problemen bij de technische specificaties van de portalen, die voor uitstel zorgden. De portalen zijn ontwikkeld door de Bouwdienst van Rijkswaterstaat in samenwerking met Alcoa uit Drunen. Het zijn de eerste aluminium portalen in Nederland. Elders in Europa is aluminium wel eerder gebruikt voor dit doel, echter nooit in de vorm van vakwerkliggers. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn de aluminium portalen gemaakt met kokervormige constructies.

Weinig onderhoud

Belangrijkste argument om de proef met aluminium portalen te starten is het feit dat aluminium in tegenstelling tot het gebruikelijke staal weinig onderhoud behoeft. Er hoeft niet geschilderd te worden, omdat het materiaal zichzelf conserveert door de vorming van een dun oxidelaagje. Bovendien is aluminium recyclebaar. Over de kosten van aluminium portalen durft Rijkswaterstaat nog geen uitspraak te doen. Waarschijnlijk zijn ze iets duurder dan stalen exemplaren. Rijkswaterstaat zal de vier portalen een half tot een jaar extra in de gaten houden, onder meer om te kijken naar de effecten van trillingen door het verkeer en de bewegingen door de wind. Daarna zal ook een kosten/batenanalyse worden gemaakt.

De proef met houten portalen is vooral ingegeven door de wens van Rijkswaterstaat om mee te werken aan het po ‘Twintig procent meer hout in de bouw’ van het Milieuberaad Bouw. Het houten portaal bestaat uit een holle, dikke buis van gelamineerd Europees naaldhout. Het ontwerp is van architectenbureau Zwarts en Jansma en het adviesbureau voor technische houtconstructies Luning. Belangrijkste eis was dat het houten portaal niet onderhoudsintensiever mocht zijn dan een metalen portaal. Momenteel wordt het ontwerp uitgewerkt en doet de Bouwdienst van Rijkswaterstaat proeven. De houten portalen zullen naar verwachting volgend najaar worden geplaatst.

In samenwerking met het Centrum Hout en de Stichting Houtresearch zal daarna worden bekeken hoe het hout zich houdt onder de Nederlandse klimatologische omstandigheden. Naast de invloed van het weer, wordt ook onderzoek gedaan naar de invloed van trillingen en een eventueel ‘waldhorn-effecten’ door de wind. Ook de Universiteit van Karlsruhe is bij het onderzoek betrokken.

Reageer op dit artikel