nieuws

Portugal besteedt miljarden aan Wereldtentoonstelling

bouwbreed

Het grootste po dat Portugal tot aan de eeuwwisseling realiseert is de Wereldtentoonstelling die in 1998 in Lissabon plaats vindt. Als gevolg daarvan werkt het land aan het meest ingrijpende stadsvernieuwingsprogramma van de afgelopen tweehonderd jaar. De realisatie daarvan vergt een investering van vele miljarden in b en u en gww-activiteiten. Daarmee ontstaan ook interessante mogelijkheden voor buitenlandse aannemersconcerns.

De Portugese ambassadeur te Nederland J. Rosa L – rekende op een bijeenkomst van de KvK voor Rotterdam en de Beneden Maas voor dat met de verbetering van ’s lands autosnelwegen een investering van f. 3,3 miljard is gemoeid. Nog eens f. 5,5 miljard gaat op aan de aanpak van andere hoofd- en secundaire wegen. Portugal besteedt verder f. 2,6 miljard aan de metro van Lissabon, f. 2,8 miljard aan de spoorwegen en f. 5,2 miljard aan een ontvangst- en distributiesysteem voor aardgas. De overheid wil tevens fors investeren in de volksgezondheid en de milieuverbetering. Te denken valt hier aan waterzuiveringen en een beter afvalbeheer. Nederland staat als vijfde investeerder in Portugal te boek. Tussen 1986 en 1996 ontving het land om en nabij f. 2 miljard aan Nederlandse gelden oftewel bijna 7 procent van het totaal aan buitenlandse investeringen. Ruim 30 procent van de Nederlandse investeringen gaan op aan vastgoed.

Autosnelweg

Secretaris-generaal P. Karthaus van de Nederlands-Portugese KvK te Lissabon legde uit dat Portugal momenteel zuidelijk van de Taag aan een autosnelweg werkt die het land vanaf 1998 met de autosnelweg naar Madrid verbindt. Voor de eeuwwisseling komt de autosnelweg Lissabon-Algarve in gebruik. In het geval van de spoorwegen wacht de verbetering van de lijn nabij Beira Alta en van de verbinding tussen Lissabon en Porto. Het laatste po haalt de bochten uit het trace zodat de treinen een hogere snelheid ke ontwikkelen zodat de reistijd met een uur kan verminderen. In de loop van 1998 komt de spoorweg onder de huidige Taagbrug gereed die het noorden met het zuiden verbindt. Met dit werk is zo’n f. 300 tot f. 350 miljoen gemoeid. Het metronet van Lissabon breidt met 7,3 kilometer uit tot 23 kilometer. De oplevering volgt in de eerste helft van 1997. In Porto komt een bovengrondse metro. Spoorweg en metro maken gebruik van Nederlandse bevestigingstechnieken en betonkoppelingen.

Baggeraars

Nederlandse baggeraars maken volgens Karthaus goede kansen bij de werken voor de handelshavens van Aveiro, Lissabon, Setubal en Sines. In Cascais, Lissabon, Sines en Portimao worden jachthavens aangelegd. Deze poen bieden mogelijkheden voor de overdracht van technologie en expertise. Hetzelfde geldt ook voor het onderhoud van de havens. Het buitenland kan verder rekenen met leveringsopdrachten voor het distributieleidingen en de gebruikersaansluitingen voor het aardgasnet. Dit po vergt tot 2010 een totale investering van om en nabij f. 1,5 miljard, gerekend in prijzen van 1994. Kansen bieden ook de modernisering van de Portugese industrie. In het verlengde daarvan ligt een verhoogde aandacht voor het milieu zoals de verwerking van industrieel afval en waterzuivering. Portugal kent al wel enkele bedrijven in deze sector maar die hebben nog veel buitenlandse financien, technologie en proceskennis nodig. Bouwbedrijven en adviseurs zoeken daarvoor vaak aansluiting bij buitenlandse ondernemingen. Nederland geniet belangstelling maar ondervindt nogal wat concurrentie van Frankrijk, Groot-Brittannie en Spanje.

Woningbouw

Naar de mening van Karthaus biedt ook de woningbouw in Portugal interessante kansen aan Nederlandse bedrijven. Portugal komt momenteel zo’n 500.000 woningen tekort. Hoogbouw voor alle categorieen moet dit tekort verminderen. In het verlengde van deze activiteiten ontstaat een vraag naar akoestische en thermische isolatiematerialen, afdichtingen, installaties voor gas- en elektrische verwarming en naar gevelbekledingen. Gegadigden doen er goed aan hun diensten via een agent of importeur op de Portugese markt aan te bieden. Die beschikken over de contacten die bijvoorbeeld de toewijzing van grote contracten mogelijk maken. Het verdient geen aanbeveling Portugal vanuit een al dan niet eigen vestiging in Spanje te bedienen. Succes in Portugal vergroot ook de kans op contacten met partijen in voormalige Portugese kolonien als Brazilie, Angola en Mozambique. De Portugese betalingsmoraal wijkt niet noemenswaardig af van elders. Kortingen voor betalingen binnen acht dagen zijn niet ongebruikelijk. De normale termijn van dertig dagen kan evenwel met nog eens dertig of zestig dagen worden overschreden. Mede om die reden doen bedrijven er goed aan nieuwe relaties op basis van een ‘letter of credit’ te beleveren.

Nederlandse baggeraars hebben goede kansen bij havenwerken

Reageer op dit artikel