nieuws

Politiek ziet niets in ruimere vrijstelling asbestverwijdering

bouwbreed

De politiek ziet niets in een verdere verruiming van de vrijstelling voor asbestverwijdering door niet-gecertificeerde bedrijven. Zelfs gaan er stemmen op om de vrijstelling juist in te perken. Het gevaar van de ‘sluipmoordenaar’ asbest is daarvoor groot genoeg.

Ferry Heijbrock

Tijdens een overleg over onder andere asbestwegen en het asbestverwijderingsbesluit in de Tweede Kamer bleek geen enkele partij voorstander van verruiming, evenmin als minister De Boer. Pogingen van onder meer AVBB en schoorteenvegerspatroonsbond om wel verruiming te krijgen zijn daarmee de grond in geboord.

Alom was het gevoel dat het gevaar van werken met asbest zo groot is, dat geen verruiming kan worden toegestaan. “De vrijstellingen voor routinematige werken met een beperkt risico zoals we die nu hebben, zijn verantwoord. Meer moeten er niet komen. De brieven van AVBB en NVOB daar ke we niet verder mee”, zo zei minister De Boer.

Overigens komt de minister deze zomer met een evaluatierapport over asbestverwijdering en zal zij eind dit jaar met een nader standpunt komen.

Een misverstand bleek te bestaan over al dan niet meldingsplicht van asbestwerkzaamheden. Met name SP-Kamerlid Poppe wilde dat alle asbestverwijderingswerkzaamheden worden gemeld aan gemeenten, opdat die de mogelijkheid hebben te bekijken of het goed gebeurt. Minister De Boer voelde daar weinig voor, omdat dit een baaierd aan meldingen en dus aan werk met zich mee kan brengen.

Het misverstand ontstond toen bleek dat asbestwerk altijd gemeld moet worden, zij het niet bij de gemeente, maar op basis van de Arbowet bij de Arbeidsinspectie.

Asbestwegen

Bij het probleem van de asfaltwegen, die vooral in de buurt van het Twentse Goor te vinden zijn, bleek minister De Boer nu bereid te bekijken of het rijk een deel van de saneringskosten op zijn kap kan nemen. Haar voorkeur gaat daarbij uit naar fiscale maatregelen voor eigenaren die de asbest laten verwijderen.

Volledige of gedeeltelijke financiering door het rijk, waarop een groot deel van de Kamer aandrong, ziet zij niet zitten. Dat zou precedentwerking tot gevolg hebben.

De Kamer toonde zich unaniem bezorgd over de wegen waar asbestafval van Eternit uit Goor in is verwerkt. Dit asbest verstuift waardoor kankerverwekkende asbestdeeltjes in de lucht zweven.

Iedereen die daar dan is, loopt een risico. Want zoals Poppe zei: “Asbest kent geen MAC-waarde of een waarde van nul.” Reden om voor snelle sanering te pleiten. “Het is treurig dat er eerst een asbestslachtoffer moet vallen voordat er wordt ingegrepen.” Met hem pleitten ook de andere partijen voor snelheid.

Dat nu blijkt niet goed mogelijk indien eigenaren niet bereid zijn om vrijwillig te saneren. Een Algemene Maatregel van Bestuur, waaraan momenteel door De Boer wel aan wordt gewerkt, kost al snel zo’n 2 jaar. In die tussentijd zal zij echter de eigenaren, meestal gemeenten, via een brief aansporen de ergste gevallen nu al te saneren. Daarbij gaat het volgens haar om wegen waarin los draaisel is verwerkt.

De Boer beloofde de Kamer echter om ook te bekijken of een spoedmaatregel genomen kan worden. Via die drie sporen hoopt zij dat er snel een einde wordt gemaakt aan de gevaarlijke wegen.

Reageer op dit artikel