nieuws

Personalia C. van Putten: …lobbyen namens drie partijen voor bulkgrondstoffen in de bouw….

bouwbreed

Een schakelfunctie tussen producenten en afnemers van granulaire grondstoffen voor de bouw. Zo noemt C. van Putten (44) zijn nieuwe baan als secretaris van de Nederlandse Vereeniging van Grind- en Zandhandelaren in Haarlem. Van Putten volgt de heer J.D. Coninck Liefsting op, die onlangs werd benoemd tot adviseur van NVGZ.

Van der Putten is tevens algemeen secretaris van de koepelorganisatie voor Nederlandse brancheorganisaties van groothandelaren en producenten van bulkgrondstoffen voor de bouw (de BGB). De NVGZ is hier ook onderdeel van.

“Het grote voordeel is dat de belangen van handelaren, producenten en afnemers hiermee zijn gebundeld. Dat is met name handig in de lobby richting overheid. Op de departementen (VROM en Verkeer en Waterstaat, red.) waar wij mee te maken hebben, wordt het als bijzonder efficient ervaren dat deze drie clubs hun belangen via een mond naar buiten brengen.”

De ‘Haagse’ onderwerpen die Van Putten voor zijn leden in de gaten houdt of probeert te beinvloeden, varieren van Betuwelijn tot logistiek in de binnenvaart. Van Putten: “Voor de producenten is het bijvoorbeeld belangrijk om in een vroegtijdig stadium te weten of de Betuwelijn ondergronds, danwel bovengronds wordt aangelegd. Bij bovengrondse aanleg is immers een grote hoeveelheid ophoogzand nodig. De aandacht voor goede verbindingen in het stelsel van Nederlandse waterwegen is daarentegen weer van groot belang voor de handelaren, die hun goederen voor het grootste deel over het water vervoeren. Bijna de helft van de goederen in de Nederlandse binnenvaart bestaat immers uit granulaire bouwstoffen.”

Reageer op dit artikel