nieuws

Overbouwing rijksweg is droom die uitkomt

bouwbreed

“Het was net een droom, woningen financieren de meerkosten voor een tunnel van een weg die niemand wil”, zegt I.L.A. van Bohemen directeur van Bohemen Vastgoedontwikkeling BV, over het po Sijtwende in Voorburg. Drs. H.D. Werner, directie-voorzitter van Volker Stevin Ontwikkelingsmaatschappij, valt zijn partner in de rede. “Het was geen droom”, zegt hij met nadruk. “Het is nog steeds een droom, en ook een die uitkomt…”

Vandaag neemt de Voorburgse gemeenteraad een besluit over het plan Sijtwende. Het gaat hierbij om het deels onder de grond en in een dijklichaam aanleggen van de Verlengde Landscheidingsweg. Tegen het dijklichaam worden vervolgens 700 woningen gebouwd. Verder voorziet het plan ruimte voor pakweg 10.000 m2 kantoren.

Het is het alternatief waarmee Bohemen Vastgoedontwikkeling BV en Volker Stevin Ontwikkelingsmaatschappij twee jaar geleden voor de Verlengde Landscheidingsweg op de proppen kwam. Over de aanleg van deze weg, die een nieuwe verbinding tussen Den Haag en Zoetermeer moet gaan vormen, wordt al decennia lang gesteggeld. Voorburg die niets voor deze weg over haar grondgebied voelde heeft de verbinding dan ook altijd met succes weten tegen te houden. Totdat minister Jorritsma in 1994 het tracebesluit Noordelijke Randweg voor de Haagse regio (Norah) neemt. Een provinciale aanwijzing voor de weg die gewoon op maaiveldniveau de Haagse buurgemeente zou doorsnijden hangt dan boven Voorburgs hoofd.

Vanuit de particuliere hoek komt dan plotseling de oplossing: ‘Sijtwende’. Een stedenbouwkundig plan opgesteld door Ashok Bhalotra van het bureau Kuiper Compagnons voorziet in een dubbel grondgebruik. Niet alleen wordt die vervloekte weg uit het gezicht onttrokken, boven en naast de grond is ruimte voor duizend woningen. Voorwaar, in een regio waar woningnood nog welig tiert een goed vooruitzicht. Voorburg blijft zich verzetten tegen de verlengde Landscheidingsweg maar begint dan langzaam maar zeker het plan te omarmen. “Als we die weg dan toch moeten krijgen, dan maar volgens het plan Sijtwende”, is op een gegeven moment de Voorburgse houding.

Politieke lot

Er is nu dan ook geen mens meer te vinden die nog denkt dat de gemeenteraad het plan vandaag nog van tafel veegt. Wel heeft de Voorburgse wethouder van verkeer op de valreep zijn politieke lot aan het al of niet doorgaan van het plan gekoppeld. Bij herhaling heeft hij aangegeven niet tevreden te zijn over het uiteindelijke resultaat. Met name het feit dat er in de weg twee gelijkvloerse kruisingen zijn gepland stuit de verkeerswethouder tegen de borst. Zijn woorden gedaan in de regionale pers “Sijtwende was eerst mooi, maar is nu te vergelijken met een slof sigaretten waar nog een pakje van over is” is inmiddels een gevleugelde uitdrukking geworden.

Gepikeerd

“Aan kwaliteit heeft het plan zeker niet ingeboet”, zegt H.D. Werner naast directie-voorzitter tevens directeur van Sijtwende BV met nadruk. Het zegt gepikeerd te zijn als een dergelijke suggestie wordt gedaan. Natuurlijk moet ook hij toegeven dat het plan sinds de presentatie twee jaar geleden veranderd is. Zo zijn de twee kruisingen die er in de weg zitten aanzienlijk vergroot. Volgens Werner komt dit omdat Rijkswaterstaat veiligheidseisen aan de tunnel stelt. “Eisen, waar wij bij de ontwikkeling van het plan, ook al uit onervarenheid, geen rekening hebben gehouden.” Zo moest er op aandrang van de overheid een vluchtbuis naast de tunnel komen. Gevolg daarvan is dat het dijklichaam breder wordt. Daarnaast moest omwille van geluid en luchtkwaliteit de inrichting rond de kruispunten veranderen. Al deze aanpassingen hebben ertoe geleid dat het definitieve aantal woningen van 1000 naar 700 is teruggebracht.

Voorburg heeft zich nog lange tijd sterk gemaakt voor de aanleg van twee ongelijkvloerse kruisingen.

Minister Jorritsma, die een totale rijksbijdrage van f. 180 miljoen voor het project meer dan voldoende vond, was echter niet van plan daarvoor nog verder in de buidel te tasten. Met de realisering van het totale po is 450 miljoen gemoeid. “Twee jaar lang hebben we over Sijtwende gesproken en is er aan het plan gesleuteld. Maar ik blijf erbij dat het nog steeds een kwalitatief hoogstaand plan is”, aldus Werner.

Ook Van Bohemen, die straks de woningen moet gaan bouwen en verkopen, wil van een verminderde plankwaliteit niets weten. “Het is spraakmakend en uniek. Dubbel grondgebruik in dit verstedelijkte gebied is op deze schaal nog nooit voorgekomen. Ja, we zijn er echt trots op.”

Minste overlast

Beiden deert het niet dat Voorburg zich bij herhaling negatief heeft uitgelaten. Werner: “Ik begrijp dat wel. De gemeente is altijd fel tegen de weg geweest. Ze hebben terecht tegen de Verlengde landscheidingsweg gestreden. Maar wat ze nu krijgen geeft voor Voorburg de minste overlast.” Volgens Van Bohemen valt de tegenstand van de gemeente tegen de plannen wel mee. “In de regionale pers, die toch altijd al heel negatief is, wordt iedere twijfel breed uitgemeten. Daardoor ontstaat een beeldvorming dat het plan niet deugt.”

Bij groen licht van de gemeenteraad wordt het plan de komende maanden het stedenbouwkundige plan verder uitgewerkt. Hierbij wordt Ashok Bhalotra weer betrokken.

De volgende stap is het aantrekken van architecten die de woningen die vijftig procent gestapeld en vijftig procent grondgebonden worden gerealiseerd, gaan ontwerpen. “Het is een bijzonder plan dus daar horen bijzondere woningen bij”, zegt Werner die nog niet wil loslaten aan welke architecten hij denkt.

Fasering

Met de realisering van de weg wordt dan volgend jaar begonnen. De eerste woningen komen dan een jaar later in uitvoering. Dat gebeurt op een moment dat alle Vinex-locaties in het stadsgewest Haaglanden in ontwikkeling zijn.

Een moment waarvoor Van Bohemen overigens niet bevreesd is. “Omdat ik denk dat deze locatie die dicht bij alle voorzieningen ligt behoorlijk kan concurreren met de Vinex-uitleglocaties.

En mocht het anders lopen dan faseren we de woningbouw.

Volgens de plannen moet de woningbouw in drie jaar klaar zijn. Wordt de afzet moeilijker, dan doen we er misschien vier jaar over…”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels