nieuws

Noord-Holland gaat duurzamer bouwen

bouwbreed

De provincie Noord-Holland dringt erop aan dat in de nieuwbouw in Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk op grote schaal zonnecollectoren komen. Verder zal de verwarming van de huizen onder andere moeten geschieden met restwarmte van de afvalverbrandingsoven in Alkmaar.

Het gaat om nieuwbouw op de zogeheten Vinex-locatie HAL, vernoemd naar de drie voorletters van de gemeenten. Stadsverwarming krijgen 6700 huizen, ruim 2500 woningen zonne-energie. Doel is het terugdringen van uitstoot van CO2.

De groene plannen kosten f. 140 miljoen: f. 80 miljoen voor de aanleg van een stadsverwarmingsnet en f. 60 miljoen voor de woningen met zonne-energie.

De woningen met ‘afvalwarmte’ krijgen geen gasaansluiting. De NV Huisvuilcentrale kan 6700 woningen bedienen door tussen de 10 en 15 procent van de restwarmte te benutten. De overheid betaalt f. 30 miljoen gulden mee aan de investeringen in de zonnecollectoren. De drie colleges verwachten f. 20 miljoen terug te verdienen via de verkoop van woningen. Het resterende gat van f. 10 miljoen moet komen van de provincie en uit groenfondsen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels