nieuws

Nieuwe banen door verlaging btw-tarief

bouwbreed

Een verlaging van het btw-tarief voor kleine en/of arbeidsintensieve bedrijven, waaronder schildersbedrijven, kost minstens een miljard gulden, maar levert ook nieuwe banen op. Dat blijkt uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf in opdracht van MKB Nederland, de koepel van kleine en middelgrote bedrijven.

De kleine bedrijven vragen al jaren om lagere btw-tarieven, zodat meer mensen van hun diensten gebruik maken. Ze moeten nu 17,5 procent btw betalen. In de ogen van de ondernemers moet dat het lage tarief van 6 procent worden. Dat zou extra banen opleveren, met name voor laaggeschoolden.

Het rapport onderschrijft die stelling, maar laat tevens zien dat de overheid minstens een halve ton per nieuwe arbeidsplaats derft aan btw-inkomsten. Staatssecretaris van Financien Vermeend, die het rapport dinsdag in ontvangst nam, was blij met de uitkomsten. Ook hij wil al jaren een lager btw-tarief, maar wordt tegengewerkt door de Europese Commissie. Die ziet in btw-verlaging concurrentievervalsing. Zelfs experimenten, tot tweemaal toe aangevraagd door Vermeend, zijn afgewezen.

Vermeend blijft proberen ‘Europa’ te overtuigen van het nut van lagere btw voor sommige diensten. Dat kan nog vele jaren duren, erkende hij. Inmiddels wil hij laagbetaalde arbeid bevorderen door de premies die werkgevers moeten betalen voor hun lagere personeel, te verlagen.

Reageer op dit artikel