nieuws

Nieuwe autoriteit waakt over mededinging

bouwbreed

De uitvoering van de nieuwe Mededingingswet, die recent door de Tweede Kamer is aanvaard, zal worden opgedragen aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De leiding van dit nieuwe instituut zal in handen komen van mr. A.W. Kist. Hij krijgt de titel van directeur-generaal, zo staat te lezen in de voordracht van minister Wijers.

De heer Kist is advocaat en compagnon van het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn in Den Haag.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit zal er op toe gaan zien dat het verbod op concurrentiebeperkende afspraken niet wordt overtreden en misbruik van economische machtsposities wordt voorkomen. Ook zal de dienst een preventieve toetsing van fusies gaan uitvoeren.

De benoeming van mr. Kist gaat in op het moment van inwerkingtreding van de wet. Voorzien is dat dit per 1 januari 1998 het geval zal zijn.

Reageer op dit artikel