nieuws

‘Munitieopslagplaatsen vormen geen gevaar voor toekomstige bewoners’ Bom onder Vinex-locatie Ypenburg

bouwbreed Premium

Vier bovengrondse munitieopslagplaatsen en een schietbaan liggen straks midden in de toekomstige Vinex-Locatie Ypenburg. Een veiligheidszone van 600 meter is genoeg vindt Defensie.

“Maar je gaat in een dichtbevolkte woonwijk toch geen munitie opslaan.” Dat vraagt Tweede Kamerlid D.J. Stellingwerf zich af en hij heeft hierover een aantal kritische vragen gesteld aan het ministerie van VROM.

De zaak is aan het rollen gebracht doordat een potentiele huizenkoper werd geconfronteerd met de feiten dat zij vlakbij een munitieopslag zou komen te wonen. En wie wil er wonen in de buurt van zo’n gevaarlijke situatie?

Het ministerie van Defensie is het daar niet mee eens. “Er wordt voldaan aan alle veiligheidseisen. Er liggen vier bovengrondse bunkers voor de opslag van munitie. Die hebben speciaal een lichte dakconstructie zodat bij een eventuele ontploffing de brokstukken zich niet over een groot gebied verspreiden. Daaromheen is een veiligheidszone aangebracht van 600 meter. Dat terrein van 40 hectare is allemaal Defensieterrein”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Defensie.

Kapitaalvernietiging

“De opslagplaatsen zijn van recente datum en er is geen sprake van dat die worden verplaatst. Dat zou honderden miljoenen gaan kosten en dat is pure kapitaalvernietiging. TNO doet daar proeven voor ons en het zou onpraktisch zijn dat uit elkaar te halen.”

Ook een woordvoerder van Stadsgewest Haaglanden bevestigt dat het geenszins de bedoeling is om die munitiedepots te verplaatsen. Dat betekent dat in een diameter van ruim een halve kilometer (520 meter om precies te zijn) niet gebouwd mag worden. Daarbuiten gelden geen beperkingen volgens het projectbureau Ypenburg. “Voor de omwonenden is geen gevaar.”

Kamerlid Stellingwerf trekt in twijfel of een zone van 600 meter wel genoeg is. Ook verzekeringsmaatschappijen hebben al laten weten dat de premies fors omhoog gaan in de zogenoemde C-zone. De C-zone is de strook van 300 tot 600 meter rond de munitie opslagplaatsen. In de mer van het gebied is vastgelegd dat binnen een straal van driehonderd meter van de bunkers niet worden gebouwd. In een straal van 600 meter wordt geadviseerd geen gebouwen met grote glasoppervlakken neer te zetten. Tweede Kamerlid Stellingwerf: “Het is toch vreemd dat het hele gebied wordt gesaneerd. Uit de mer en het voorontwerpbestemmingsplan blijkt dat de geheime Navo-transportleiding en alle overige leidingen van defensie wel worden verwijderd. Dan vraag ik mij af of het in zo’n grote woonlocatie niet dringend gewenst is om alsnog tot sanering van de munitieopslag over te gaan en die te verplaatsen.”

Op de voormalige vliegbasis Ypenburg zijn zo’n 11.000 woningen gepland. Rabo Vastgoed, Aegon, Amvest en Intervam/Bam hebben getekend voor de realisering van de eerste duizend woningen. Rabo Vastgoed neemt 750 woningen in de tweede fase voor zijn rekening.

Reageer op dit artikel