nieuws

‘Milieuorganisaties vervuilen milieu’

bouwbreed

Het stadsdeel Zeeburg beschuldigt twee milieuorganisaties, de Vereniging Natuurmonumenten en Milieudefensie, ervan de zwaar vervuilde stortplaats aan de Diemerzeedijk in Amsterdam illegaal te betreden en daardoor de vervuiling te verspreiden.

De Diemerzeedijk was jarenlang in gebruik als stortplaats voor giftig chemisch afval en behoort bij de ernstigst vervuilde locaties in Nederland. De plek moet binnen enkele jaren van gifbelt uitgroeien tot recreatiegebied voor de bewoners van de in het IJmeer te bouwen wijk IJburg met 18.000 huizen. Tegen die bouwplannen voeren beide milieuorganisaties een felle campagne.

Volgens voorzitter S. Steinmetz van het stadsdeel Zeeburg zou Natuurmonumenten met acht auto’s zonder toestemming over de sterkst vervuilde plekken zijn gereden. Daarvoor zou de verontreiniging over een grotere oppervlakte zijn verspreid. Milieudefensie organiseerde zonder toestemming excursies op de stortplaats.

Woordvoerders van de gewraakte organisaties reageerden verbaasd op de beschuldigingen van het stadsdeel.

Reageer op dit artikel