nieuws

Metselwerkgevers: uitsluiting bij bouw-cao ‘onverteerbaar’

bouwbreed

De werknemerspartijen bij de bouw-cao hebben een pluim verdiend omdat ze hebben ke voorkomen dat bij uitzendwerk concurrentie op arbeidsvoorwaarden zal ke optreden. Die pluim werd uitgedeeld door voorzitter A.C. Blonk van de Aannemersvereniging Metselwerken. Tegelijkertijd noemde hij het “onverteerbaar” dat gespecialiseerde bedrijven nog van de onderhandelingstafel worden geweerd.

Blonk sprak op een ‘metselaarsdag’ in Etten-Leur, belegd door de bouwbond FNV, waar de bouw-cao door eerste onderhandelaar Bram Visser werd toegelicht. “Helaas is deze cao tot stand gekomen zonder de inbreng van gespecialiseerde onderaannemers”, aldus AVM-voorzitter Blonk.

Volgens hem heeft de Confederatie van Gespecialiseerde Afbouwbedrijven, waarvan hij vice-voorzitter is, appel aangetekend tegen het vonnis van de Haagse rechtbank in kort geding dat bouwwerkgevers terecht de gespecialiseerde afbouwbedrijven van de cao-tafel weren.

Branche-cao

Het is niet ondenkbaar dat er speciaal voor de metselaars een aparte branche-cao komt, zo liet Bram Visser weten “in aanvulling op of voor wat sommige hoofdstukken betreft in plaats van de bouw-cao”. Een moeilijkheid daarbij lijkt te zijn dat er metselaars zijn in dienst van hoofdaannemers en metselaars, die bij gespecialiseerde metselbedrijven werken.

Opschoonactie

Volgens Blonk zal niet alleen een eigen cao de metselbranche goed doen. Zijn organisatie gaat nog dit jaar beginnen met een opschoonactie onder metselbedrijven. Dat is volgens hem hard nodig omdat van de 1210 metselbedrijven in ons land – “maar er komen er elke dag nog bij” – zo’n 650 rechtmatig gevestigd zijn. “De rest zou moeten verdwijnen”, aldus Blonk, waarbij hij aantekende dat aan werknemers, die van deze actie de dupe dreigen te worden, zoveel mogelijk opvang zal worden geboden.

Zijn organisatie is met een tweetal bureaus in onderhandeling hoe een en ander gestalte kan krijgen. Voor opzet en uitvoering van deze actie wordt met een schuin oog gekeken naar de wijze, waarop het NVOB bestrijding van onrechtmatige bedrijfsuitoefening heeft aangepakt door de oprichting van SBAB’s.

Kort geding

Ook Blonks organisatie AVM zal volgens hem niet schromen om het kort-gedingwapen te gebruiken. Vanaf de vereenvoudiging van de Vestigingswet per 1 januari 1996 heeft er voor metselbedrijven een overgangsjaar gegolden. Vanaf 1 januari van dit jaar dient men als gespecialiseerd bedrijf te beschikken over een aannemersdiploma om als metselbedrijf te mogen opereren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels