nieuws

Maastrichtse deel A2 wordt ondertunneld

bouwbreed Premium

De A 2 door Maastricht wordt ondertunneld. Rijkswaterstaat Directie Limburg heeft hiertoe besloten.

Het onderzoek naar een oostelijke randweg en een Noordwest-tangent in combinatie met de westelijke stadsring wordt niet voortgezet. Een geboorde tunnel in dit trace is te duur, daarbij zijn de ruimtelijke gevolgen te veeleisend.

Rijkswaterstaat richt zich, na overleg met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en VROM, onder wiens verantwoordelijkheid het onderzoek valt, nu op het onderzoeken van alternatieven die de meeste mogelijkheden bieden om de problemen (doorstroming van het verkeer, de bereikbaarheid van Maastricht en de leefbaarheid in de omgeving van de huidige traverse), op te lossen.

In vervolg op de studie zullen daarom het nul-plusalternatief (openbaar vervoer) en het Meest Milieuvriendelijk Alternatief, beide voortgekomen uit de Startnotitie, en twee tunnelalternatieven bekeken worden. Dit zijn de traverse en het zo genaamde spiegeltrace onder de wijk Wittenvrouwenveld door. Voor dit laatste worden twee alternatieve routes bekeken.

Volgens Rijkswaterstaat moeten er nu maatregelen worden genomen omdat in 2010 dagelijks zo’n 35.000 auto’s van de huidige stadstraverse gebruik zullen maken. Bij de nader te onderzoeken tunnelalternatieven wordt uitgegaan van een constructie als autosnelweg. Het tijdspad geeft aan dat op 30 april 1998 het haalbaarheidsonderzoek van diverse varianten moet zijn afgerond. Hierna bekijken de ministers de plannen. Het definitieve besluit wordt in 1999 verwacht.

Reageer op dit artikel