nieuws

Kwaliteitsverschil bij milieuonderzoeken

bouwbreed

De kwaliteit van milieuonderzoek naar onder meer bodemvervuiling en afvalwaterverontreiniging neemt af. Vooral door de prijzenslag op de milieumarkt bestaan er grote verschillen in de manier waarop laboratoria analyses uitvoeren en interpreteren. Bovendien ontbreekt het grotendeels aan wettelijke regels of procedures voor milieuonderzoek. Dat meldt het blad Handhaving van het ministerie van VROM.

Volgens E. Ruwiel van dat departement is er sprake van een “neerwaartse spiraal” en van “kwaliteitserosie”. Het ministerie wil de kwaliteit verbeteren door laboratoria zich te laten accrediteren voor bepaalde soorten onderzoek.

De resultaten van milieu-onderzoeken zijn van groot belang. Zo is voor de bouw van woningen of kantoren steeds een bodemonderzoek nodig. Ook worden monsters van bij voorbeeld afvalwater genomen om te bezien of ondernemingen zich aan de afspraken houden. Veel handhavers van milieuwetten gaan er blind van uit dat de onderzoeksgegevens ook een feitelijke weergave zijn van de werkelijkheid. In lang niet alle gevallen is dat ook zo.

Accreditatie

VROM wil via een systeem van accreditatie de kwaliteit oppeppen. Laboratoria ke zich bij een speciale raad aanmelden. Het departement wijst vervolgens centra aan die voldoen aan alle waarborgen. De eerste lijst komt op 1 april en heeft betrekking op uitvoering van het Bouwstoffenbesluit. Aan andere lijsten wordt momenteel gewerkt, aldus VROM.

Reageer op dit artikel