nieuws

Kwakkelende divisie Grontmij ‘Advies en Techniek’ op winst

bouwbreed

De drastische aanpassing van het Ingenieurs- en adviesbureau Grontmij heeft zijn vruchten afgeworpen. De divisie Advies en Techniek, eerder een zorgenkindje, droeg weer goed bij aan het resultaat. Mede als gevolg daarvan loopt de winst op van f. 3,4 miljoen in 1995 naar f. 8,8 miljoen vorig jaar.

Het herstel zette zich al het eerste halfjaar 1996 in. Over dat deel werd een winst gemeld van f. 5,1 miljoen, vergeleken met f. 2,1 miljoen in de eerste helft van 1995. Hoewel de grote reorganisatievoorziening al in 1995 was genomen, druppelde een aantal aanpassingen het achterliggende boekjaar nog na. De nettowinst werd daardoor gedrukt met f. 1,5 miljoen. Het geld wordt dit jaar bestemd voor het samenvoegen/sluiten van een aantal kleinere kantoren. Grontmij zegt erop te vertrouwen dat de winst dit jaar opnieuw zal toenemen. De beurs reageerde gisterenochtend positief op het resultaat. Het aandeel kreeg er gelijk een gulden bij op f. 46,60.

De gestegen bezettingsgraad leidde bij een 6,1 procent stijging van de bedrijfslasten tot een groei in het bedrijfsresultaat van f. 12 miljoen naar f. 14,5 miljoen. De totale omzet nam toe van f. 535 miljoen in 1995 tot f. 569 miljoen vorig jaar. De groei komt geheel voor rekening van de divisie Advies en Techniek. In het buitenland gingen de verdiensten voor het tweede achtereenvolgende jaar omhoog. Alleen bij Vastgoed en Exploitatie (delfstoffen en afvalpoen) gingen het resultaat omlaag, zoals voorspeld.

Reageer op dit artikel