nieuws

Kleine ondernemer grijpt vaak naast milieusubsidie

bouwbreed Premium

De Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf (RMK) vindt dat er een integrale subsidie moet komen voor het MKB. Uit onderzoek blijkt dat van slechts vier van de negen subsidieregelingen te achterhalen is in welke mate die bij het MKB aankomen.

Het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM) analyseerde negen subsidieregelingen.

Van de vier regelingen met bekende gegevens over gebruik per grootteklasse gaat gemiddeld 35 procent van het budget naar het MKB. De Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf vindt dat teleurstellend omdat het particuliere bedrijfsleven voor 99,5 procent uit MKB bestaat en het MKB 58 procent van de werkgelegenheid bij particuliere bedrijven levert.

Daarbij is de behoefte aan financiele steun voor milieumaatregelen bij het MKB het grootst. Om die reden moet er een subsidieregeling komen die de kleine ondernemer een beter inzicht geeft in de mogelijkheden ervan voor zijn bedrijf.

Tot op heden moeten de kleine ondernemers volgens de raad nog te veel hobbels nemen willen ze in aanmerking komen voor een subsidie. De instellers en uitvoerders van deze regelingen moeten om die reden een marktstrategie opzetten zodat meer gegadigden ervan gebruik ke maken.

Reageer op dit artikel