nieuws

Ir. J. Reneman: “Oranjewoud is een wat dynamischer bedrijf dan Grontmij.”

bouwbreed

Ir. J. Reneman (55) wordt op 1 mei benoemd tot voorzitter van de directie van Oranjewoud Beheer, de houdstermaatschappij van het ingenieursbureau Oranjewoud en Oranjewoud International. Reneman trad in 1996 terug als president-directeur van Grontmij wegens onenigheid met de commissarissen, onder wie VVD-coryfee Hans Wiegel.

Voor Reneman is deze periode nu afgesloten. “Ik wil daar niks meer over zeggen. Wel wil ik kwijt dat Oranjewoud een wat dynamischer bedrijf is dan Grontmij. Dat komt vooral omdat het bedrijf toch iets kleinschaliger is.” Volgens Reneman liggen er grote uitdagingen. “Wat mij in deze discipline aanspreekt is dat de ingenieursbureaus een steeds belangrijker rol krijgen in een complexer wordende maatschappij. De overheid wil iets, meestal op infrastructureel gebied, en vaak zijn het de ingenieursbureaus die de oplossingen aandragen en de politieke discussie voeden aan de hand van onderzoeken en milieueffectrapportages. Die verantwoordelijkheid wordt steeds groter.”

Reneman is nu nog procesmanager (in opdracht van Rijkswaterstaat, NS, GWWO en ONRI) van het po ‘Bouwen aan SWAB’ (Samen Werken Aan Bereikbaarheid). Vanuit de vier opdrachtgevende disciplines wordt in dit po gekeken hoe de krachten ke worden gebundeld bij het beter bereikbaar maken van Nederland. “Wat me daarbij opvalt is dat de betrokken partijen veel meer flexibiliteit in huis hebben dan meestal wordt aangenomen.”

Met de benoeming van Reneman is de nieuwe topstructuur van Oranjewoud gerealiseerd. Deze bestaat uit de reeds zittende directieleden ir. F. Smits en drs. P.C. Kroes en de per 1 februari benoemde dr. ir. H.H. Siebers.

Reageer op dit artikel