nieuws

In oktober ondertekening samenwerkingsovereenkomst Eerste huizen IJburg in 2001 bewoond

bouwbreed

De dag na het voor Amsterdam zo gunstig verlopen referendum over IJburg is de gemeente samen met de bouwconsortia begonnen met de uitwerking van de eerste woonwijk op het Haveneiland en de Rieteilanden. In oktober dit jaar denken de partijen een samenwerkingsovereenkomst te ke tekenen.

Wethouder D. Stadig noemde het op een persconferentie ‘van groot belang dat samen met de consortia wordt waar gemaakt wat is beloofd: betaalbaarheid van het wonen (30% van de woningen komt in de sociale sector) en het zoveel mogelijk brengen van ‘natuur’ o.a. door het inrichten van groene wijken. IJburg wordt een echte waterstad met grachten en dijken, een binnen- en een buitenhaven alsmede een boulevard.

In juni volgend jaar zal ke worden begonnen met de aanleg van he eerste deel van het Haveneiland en de twee dependances, de zogenaamde Rieteilanden volgens de ‘pannenkoekmethode’.

Dat wil zeggen dat er steeds lagen zand worden opgespoten totdat men boven het water uitkomt. Daarna zal deze pannenkoek 1,5 jaar de tijd krijgen om in te klinken. Deze methode is al getest bij het proefeiland, dat eind 1994 in het IJmeer is gemaakt.

Vervolgens kan in het jaar 2000 met de woningbouw worden begonnen. Er komen 4000 eengezinswoningen, ruim 1600 meergezinshuizen en ruim 700 duplexwoningen. Bovendien wordt tegelijkertijd begonnen met een aantal voorzieningen als een winkelcentrum, scholen, dienstencentrum, kantoren, sportaccommodaties etc.

Ongeveer een jaar na de oplevering van de eerste woningen zal de wijk op het Amsterdamse tramnet worden aangesloten.

Consortia

In oktober a.s. zullen de betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst tekenen, een ‘voorlopig koopcontract’ waarin gemeente en consortia de risico’s van het po zullen hebben verdeeld. Er zijn drie consortia gevormd. Het consortium ‘Groep Waterstad’ kent naast vijf woningbouwverenigingen als bouwers/investeerders Amstelland Vastgoed, Bouwfonds Woningbouw, Eurowoningen, Volker Stevin, Wilma Vastgoed, ABP Woningfonds en Aegon Nederland.

Het tweede consortium, ‘IJburgermaatschappij’ geheten, bevat onder meer Johan Matser Poontwikkeling, NG Vastgoed Ontwikkeling, Mandes Residential BV, Moes Bouwbedrijf, bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zn en Heddes Bouwgroep.

Het derde consortium, dat met de naam ‘IJdelta’ is gesierd, bestaat uit de stichting Delta ROA, ABN-AMRO Poontwikkeling BV, ERA Bouw, PVF Nederland, Smit’s bouwbedrijf en Vermeer Grond en Wegen. In de huidige plannen is voorzien in zes eilanden, gegroepeerd rond een centrale baai. Het Haveneiland, waarmee wordt begonnen, is verreweg het grootste eiland en zal een langgerekt stedelijk woongebied gaan vormen met gestapelde bebouwing in een dichtheid van ca. 80 woningen per ha.

Natuurmonumenten

De vereniging Natuurmonumenten beraadt zich nog op de te ondernemen actie na de mislukte poging IJburg tegen te houden. De uitslag van het referendum van woensdag vecht Natuurmonumenten niet aan, maar er zijn nog andere mogelijkheden.

Beroep bij de Raad van State tegen het aanlegbesluit van de nieuwe wijk behoort tot de mogelijkheden, maar het is nog zeer de vraag of de vereniging dat doet. Het staat wel iedere particulier vrij om dat te doen.

Het Milieucentrum startte al in een eerder stadium een bodemprocedure bij de rechtbank, gericht tegen de referendumverordening waarin de kiesdrempel is vastgelegd.

Donderdag maakte de Amsterdamse ondernemer E. Sonneveldt, directeur van het organisatiebureau BS International Promotions, bekend dat hij bij de civiele rechter bezwaar aantekent tegen de uitslag. Sonneveldt baseert zijn protest op drie aspecten.

Een deel van de kiesgerechtigde Amsterdammers kreeg geen oproepkaart, de informatieverstrekking van de gemeente was te summier en de gemeente onderzocht alternatieven, zoals de Groenen-suggestie om boven snelwegen te bouwen, onvoldoende.

Reageer op dit artikel