nieuws

Hoogheemraadschap geeft geen ruimte aan rivier

bouwbreed

Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap Alm en Biesbosch verschillen van mening over de verzwaring van de dijk langs de Nieuwe Merwede. Ir. P. Schwartz, directeur Water van de directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat, vindt het onzinnig de dijk te verzwaren en die over vijftien jaar zijn functie van hoofdwaterkering te ontnemen.

Het hoogheemraadschap streeft ernaar de rivier meer ruimte te geven. Die wens strookt met de beleidslijn “Ruimte voor de rivier”, die het kabinet afkondigde na de hoge waterstanden van 1993 en 1995. Uitgangspunt hiervan is bij dijkverzwaringen niets meer van het winterbed af te snoepen.

Langs de Nieuwe Merwede doet zich een goede gelegenheid voor dit in de praktijk te brengen. Het hoogheemraadschap bereidt de verzwaring van een acht kilometer lang dijkvak voor. Rijkswaterstaat heeft het schap echter gevraagd een alternatief te bekijken. Dat houdt in de Bandijk, die bijna parallel aan de te verhogen dijk loopt, tot hoofdwaterkering te bevorderen. De strook grond tussen de twee dijken zou dan aan het winterbed van de Nieuwe Merwede ke worden toegevoegd. Eerste berekeningen toonden aan dat een breder winterbed in het geval van hoge waterafvoeren tot een verlaging van de waterstand met twintig centimeter bij Hardinxveld-Giessendam zou leiden.

Dijkgraaf A. Snoek van het hoogheemraadschap zegt aan het verzoek van Rijkswaterstaat te willen voldoen, op voorwaarde dat die de Bandijk pas over vijftien, twintig jaar verhoogt. Om de bewoners van de Noordwaard snel veiligheid te bieden, is echter nog voor 2000 verzwaring van de dijk pal langs de rivier nodig.

Als argument voor deze keuze noemt Snoek de kosten. Verhogen van de Bandijk zou drie keer duurder zijn dan verzwaring van de dijk langs de rivier. Bovendien zou verzwaring van die dijk niet het winterbed van de Nieuwe Merwede aantasten.

Reageer op dit artikel