nieuws

Heilige koe bepaalt nog steeds locatie van het kantoor

bouwbreed Premium

Wat is de ideale locatie voor een kantoor? Wat is een ideaal kantoor? Een zaal vol vastgoedspecialisten hielden zich gisteren met deze vragen bezig. Wat moet er worden ontwikkeld? Ondanks alle overheidsinspanningen is het duidelijk dat de Heilige Koe de locatie bepaald.

Volgens de onderzoekers van het CBS en het EIB herstelt de kantorenmarkt zich. De goede economische vooruitzichten doen ondernemers eerder om te zien naar nieuwe huisvesting. Maar omdat de huurder inmiddels zo grillig is geworden voor wat betreft zijn wensenpakket is het moeilijk te bepalen wat er gebouwd moet worden.

Voor de vierde maal tracht Twijnstra Gudde (TG), onderdeel van de Twijnstra Gudde Groep, de onzekere een leidraad te geven in de vorm van het ‘Nationale Kantorenmarkt onderzoek 1996’.

Gisteren vond in Utrecht de presentatie plaats. Hetgeen CBS en EIB voorspellen wordt ondersteund door TG. “Op de kantorenmarkt is een opwaartse spiraal zichtbaar die tot uiting komt in een stijgende uitbreidingsbehoefte van kantoorgebruikers. Het aantal personeelsleden neemt toe, het ruimtegebruik per medewerker zal (minimaal) toenemen en de verhuisbereidheid is duidelijk toegenomen”, aldus de onderzoekers. Op basis van deze gegevens verwacht het Amersfoortse ingenieursbureau een jaarlijkse netto uitbreidingsvraag voor de periode 1997-1999 van 0,7 procent. In 1993 bedroeg dat percentage 0,4 en in 1994 0,5. “De opwaartse spiraal heeft zich dus in 1996 voortgezet.”

Maar wat wil de kantoorgebruiker eigenlijk? Simpel een hogere kwaliteit voor een redelijke prijs zodat de huisvestingslasten niet al teveel toenemen. Ten eerste is er een tendens dat huurders graag enig gebruiker wil zijn en worden. TG verwacht dat na verhuizing 61 procent van de ondervraagde een eigen huur pand wil hebben, dat is een groei van 5 procent. De te realiseren gebouwen moeten vooral flexibel zijn. “Het gebouw moet snel zijn aan te passen aan nieuwe wensen”, menen de onderzoekers. “Aansprekende architectuur en een milieuvriendelijk gebouw daar hechten de gebruikers nauwelijks aan. Onder hoge kwaliteit wordt verder verstaan modulair opgebouwde klimaatinstallaties en elektra en een hoogwaardige data-infrastructuur.”

Bereikbaarheid

Meer moeite heeft Twijnstra Gudde om de ideale locatie in kaart te brengen. Na enig semi-wetenschappelijk gedraai komt naar voren dat de auto nog steeds erg belangrijk is bij de bepaling van de locatie. “Bereikbaarheid per auto en voldoende parkeergelegenheid scoren veruit het hoogst.” Het openbaar vervoer zal volgens de ondervraagde de komende drie jaar toenemen, maar deze toename zal marginaal zijn. Tot verrassing echter mag ook de stationslocatie zich in een warme belangstelling verheugen, maar dan alleen bij de automobilist zo blijkt uit het rapport. “Opmerkelijk is dat ook op stationslocaties in sterke mate gebruik wordt gemaakt van de auto. Meer dan een kwart van de bezoekers van kantoororganisaties op stationslocaties komt momenteel met de auto.” TG verwacht naar aanleiding van dit rapport dan ook dat de vraag naar kantoren aan een intercity-halte zal groeien, maar dan zal er ook voldoende parkeergelegenheid moeten zijn.

Reageer op dit artikel