nieuws

Heffing strookt niet met de geest van de kapitaalsbelasting

bouwbreed

Aan de beurs genoteerde beleggingsmaatschappijen die hun beurskoers gelijk houden aan de intrinsieke waarde van de onderliggende beleggingen, bijvoorbeeld onroerend goed, zijn over inkoop en verkoop van hun aandelen geen kapitaalsbelasting verschuldigd.

De Belastingkamer van de Hoge Raad bepaalde dit in een woensdag gewezen arrest in een proefproces dat is aangespannen door een van de beleggingsmaatschappijen van de Robecogroep. De vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van twee miljard gulden, kocht in 1990 ruim 3,7 miljoen eigen aandelen in en verkocht er 2,4 miljoen. Als inkoop van eigen aandelen om de beursnotering op peil te houden wordt beschouwd als amortisatie, zou vervolgens de verkoop moeten worden beschouwd als het bijeenbrengen van nieuw kapitaal waarop de kapitaalsbelasting drukt. Bij een groot beleggingsfonds als het onderhavige gaat het dan al gauw om bedragen die in de miljoenen lopen. De Hoge Raad meent dat de heffing niet strookt met de geest van de kapitaalsbelasting; de uitspraak heeft nu algemene gelding voor alle open-end beleggingsfondsen op de Amsterdamse effectenbeurs.

Reageer op dit artikel