nieuws

Haarlem sprokkelt ruimte voor 1000 huizen bij elkaar

bouwbreed

Haarlem denkt in de komende tien jaar duizend woningen in het middensegment te ke bouwen. Aan de rand van de stad zijn nog enkele plekken voor – naar Haarlemse begrippen omvangrijke – poen van 100 a 150 woningen beschikbaar. Andere nieuwbouwlocaties zijn onderdeel van stadsvernieuwingspoen.

Afspraken hierover zijn gemaakt met de vijf Haarlemse woningcorporaties. Het gaat om ongeveer 700 huurwoningen en 300 koopwoningen. De huur komt op maximaal f. 850 per maand. Voor de koopwoningen is de bovengrens gesteld op f. 240.000. Gezien het strategische effect opdoorstroming en verbetering leefbaarheid heeft de gemeente zich bereid verklaard in dit middensegment te investeren.

Met de afspraken beogen gemeente en corporaties samenhang te brengen tussen het behoud van een kernvoorraad goedkope woningen en de mogelijkheid voor corporaties nieuwbouw te realiseren tegen vaste grondprijzen.

De overeenkomst tussen de gemeente en de corporaties verplicht beide partijen tenminste 14.000 tot 15.000 woningen te behouden voor de laagste inkomens. Dat zijn woningen met een huur van maximaal f. 672 (prijspeil 1996). Op dit moment bestaat de goedkope voorraad uit een kleine 18.000 woningen. De raadscommissie volkshuisvesting moet de afspraken nog bekrachtigen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels