nieuws

Geven en nemen leidt tot evenwicht in onderhandelingen Uitzendexperiment overbodig door cao

bouwbreed

Een experiment met uitzenden in de bouw is voor de cao-partijen overbodig geworden door de regeling zoals die nu in het principe-akkoord voor de nieuwe bouw-cao zijn vastgelegd. Alle partijen zijn het erover eens dat de onderhandelingen zodanig zijn gevoerd dat er een goede cao is ontstaan met een evenwichtig resultaat.

In de bouw-cao is afgesproken dat uitzendkrachten in principe direct onder de bouw-cao vallen. Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen zonder diploma’s en werkervaring in de bouw. Die krijgen wel het bouw-cao loon, maar vallen verder onder de uitzend-cao. In de praktijk betekent dit dat de werkgevers voor hen geen bedrijfstakpremies hoeven af te dragen, een voordeel van zo’n 19%.

“Wat ons betreft betekent deze regeling dat er geen experiment meer nodig is met uitzendwerk in de bouw”, zo zegt Mario van der Ent van het AVBB.

Hout- en Bouwbond CNV-onderhandelaar en -voorzitter Freek van der Meulen volgt hem daarin.

“We hebben op een goede manier het uitzendwerk geregeld. Dit resultaat had ik niet van tevoren durven dromen. We beraden ons nu intern of er nog wel een experiment nodig is.”

Ook de onderhandelaar van Het Zwarte Corps, Luit Middendorp, is tevreden. “Het uitzendwerk is goed geregeld. Er is geen bedrijfstak in Nederland waar uitzendkrachten direct onder de bedrijfstak-cao vallen. Dat is uniek te noemen.”

FNV-onderhandelaar Bram Visser vindt het compromis alleszins verdedigbaar. “Er is in ieder geval in vastgelegd dat op een echte bouwvakker de bouw-cao van toepassing is.”

Constructief

Alleen hebben zij de toch lang durende onderhandelingen als weliswaar traag verlopend, maar wel constructief ervaren. “Het heeft inderdaad lange tijd geduurd. Dat komt onder meer omdat we zeer in detail bezig zijn geweest. Ook de sfeer was goed. We stonden weleens hard tegenover elkaar. Maar altijd was er begrip voor elkaars standpunten. Het heeft ook lang geduurd omdat we steeds voorzichtig elkaars grenzen hebben afgetast. Maar het heeft wel resultaat opgeleverd”, aldus Van der Meulen.

Helemaal blij is hij met het binnenhalen van het CNV-voorstel over werknemers van 55 jaar en ouder. “Dat zij naar een vierdaagse werkweek ke is uniek en komt in geen andere bedrijfstak voor.”

Bram Visser spreekt over een uitstekend resultaat als je over de 2-jarige periode kijkt. Ook hij vindt de concretisering van het ouderenbeleid een groot winstpunt. “In de cao wordt nu opgenomen waar leeftijdsbeleid in bedrijven mee te maken heeft.

Volgens hem was er van beide zijden sprake van constructieve onderhandelingsdelegaties. De actie met de gele kaart een week voor de te onderhandelingen vond hij echter wel nodig. “Die druk was nodig. De werknemers op de bouwplaats werden ongeduldig. Je kunt wel weken onderhandelen, maar als de resultaten uitblijven moet je wat doen.”

Zijn HZC-collega Middendorp vindt het eveneens allemaal lang geduurd hebben. “Het was nauwelijks aan de leden te verkopen dat het zo lang duurde. Maar we hebben nu een voldoende evenwichtig resultaat.”

Tevreden is hij over het terugdringen van de verschoven werktijden voor oudere werknemers. “Eigenlijk hadden we 26 weken willen hebben, het zijn er nu 30 geworden.”

Meer verheugd is hij echter nog met de afspraak dat buiten de cao om er de afspraak ligt om verder te praten over terugdringen van nacht- en weekendwerk. “Dit betekent dat we in overleg met het GWWO de afspraken in de cao verder ke aanscherpen op dit punt.”

Ook wil hij verder praten met het GWWO over certificering van materieel, met name hijs- en hefwerktuigen. “Ook dat hadden we het liefst nu meteen in de cao geregeld, maar het kan ook zo. Het is een punt van belang nu Sociale Zaken zich terugtrekt uit keuringen en veiligheid van materieel. Daarom is het van belang dat toch snel te regelen. Dat geeft helderheid voor de eigenaren en voor de gebruikers ervan.”

Langere termijn

De werkgevers bij monde van Van der Ent zijn eveneens tevreden over het resultaat. “Er zijn zaken in geregeld die van belang zijn voor de langere termijn, zoals de Arbeidstijden, de studie naar vroegpensioen en in de sfeer van opleidingen.” Ook hij heeft de onderhandelingen ervaren als “steeds in goede sfeer en zakelijk.”

“Er zit een aantal harde punten in. Daarbij is van beide kanten creativiteit getoond, waardoor we eruit zijn gekomen. Ook zijn er aan beide zijden vergaande concessies gedaan om het resultaat te bereiken.”

Voor hem zijn belangrijke punten flexibilisering zoals die nu in de arbeidstijden zijn geregeld en de afspraken over de instroom van vrouwen, langdurig werklozen en allochtonen in de vakopleiding. “Het is belangrijk dat dit van de grond komt. Als samenwerkingsverbanden willens en wetens van de norm afwijken, dan kost hen dat f. 7500 per plaats. Daaruit blijkt al welk belang we hechten aan dit punt”, aldus Van der Ent.

Zie verder pagina 3: Principe-akkoord bouw-cao

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels