nieuws

Geen duidelijkheid over rol provincie bij Nedereindse Plas

bouwbreed

De rekencommissie van de provincie Utrecht wil nog nader onderzoek naar de rol van de provincie bij de inrichting van de Nedereindse Plas. Het nieuwe recreatiegebied werd afgelopen zomer kort na de oplevering gesloten nadat er op de bodem van de plas allerlei obstakels waren aangetroffen. De Nedereindse plas is aangelegd bovenop de voormalige vuilstortplaats Put van Weber tussen Nieuwegein en IJsselstein. Dit gebeurde ondanks waarschuwingen van omwonenden dat in de jaren zeventig en tachtig tegen de regels in ook chemisch afval in de put zou zijn gestort.

De rekencommissie boog zich de afgelopen maanden over de rol van de provincie bij de totstandkoming van het recreatieschap. Nog onduidelijk is of de provincie bij de vergunningverlening en het zitting nemen in het recreatieschap fouten heeft gemaakt. Justitie onderzoekt nog of er inderdaad illegale stortingen in de Put van Weber hebben plaatsgevonden. In april buigen Provinciale Staten zich over de aanbevelingen.

Reageer op dit artikel