nieuws

Europese Commissie steunt onderzoek bouw

bouwbreed Premium

De Europese Commissie ondersteunt het bouwgerichte Brite-Euram po Concur financieel. Het po , waarmee circa f. 11,8 miljoen is gemoeid, voorziet onder meer in de integratie van hulpmiddelen voor de automatisering van ontwerp, uitwerking en uitvoering.

Ook moet het nieuwe, innovatieve commerciele programmatuur opleveren. Bij de uitvoering ervan zijn onder andere de stichting Stabu en de TU Delft betrokken.

Het Concur Consortium bestaat verder uit de aannemersconcerns Taylor Woodrow uit Groot-Brittannie, IVO Power Engineering uit Finland en Skanska uit Zweden. Ook zijn de onderzoeksinstituten TNO uit Nederland en VTT uit Finland bij het po betrokken. Voorts werkt het Zweedse Royal Institute of Technology mee. Concur streeft naar de ontwikkeling, implementatie en gebruik van een geintegreerde omgeving voor het invoeren en beheren van gedeelde en gedistribueerde poinformatie. De systemen worden toegepast in concrete bouwpoen en gaan uit van formele en neutrale gegevensmodellen. Die slaan de gegevens op uit programmatuur die de b en u en gww gebruiken. Deze sectoren toonden zich tot voor kort nauwelijks genegen tot veranderingen. Opdrachtgevers en beheerders eisen evenwel steeds meer kwalitatief hogere en sneller gerealiseerde, goedkopere en technologisch complexere poen. Overheden verzwaren tegelijkertijd hun voorwaarden voor veiligheid, afvalverwerking en energieverbruik. De sectoren b en u en gww behoren met een jaarlijkse omzet van zo’n f. 752,5 miljard tot de grootste bedrijfstakken van Europa. Meer dan 95% van het bedrijvenbestand bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen. De organisatie van deze sectoren is daardoor complex en gefragmenteerd. De bedrijven volgen een pomatige aanpak. Dat geldt ook voor de ondernemingen die grotere en meerdere disciplines omvatten. Over het geheel genomen kenmerken een tamelijk traditionele organisatie en uitvoering de poen. Dat heeft een aarzelende en deelsgewijze invoering van nieuwe werkmethoden en kennis als gevolg.

De implementatie, evaluatie en toepassing van elektronische uitwisseling en opslag van gegevens moet onder meer leiden tot de levering van complete aanbestedingsgegevens voor de uitvoering. Voorts moet er een terugkoppeling ontstaan van beschikbare en alternatieve technische oplossingen voor het programma van eisen.

Reageer op dit artikel