nieuws

Erkende hoofdaannemers leveren beter werk

bouwbreed Premium

In het jaar 2000 moeten 1000 aannemers het predikaat erkend hoofdaannemer hebben gehaald. Nu zijn er dertig bedrijven met dit predikaat en dit jaar hopen nog eens 200 bedrijven het certificaat te halen. De kosten bedragen ongeveer f. 5000 per jaar maar die worden ruimschoots terugverdiend. De Erkende Hoofdaannemer is haalbaar voor aannemers die te klein zijn om het ISO-certificaat te halen.

Gisteren gaf het NVOB het startsein voor een bescheiden regionale campagne om het begrip Erkende Hoofdaannemer meer bekendheid te geven.

De kosten bedragen jaarlijks f. 1800 voor de certificering en nog eens ruim f. 3000 voor extra personeelskosten om de registratie bij te houden. Toch zijn de kosten voor de consument niet hoger of lager. Het certificaat zegt alleen iets over de geleverde kwaliteit en de gevolgde vaste procedures.

Tweedeling

Jan Martens, bestuurslid van de Stichting De Erkende hoofdaannemer erkent dat er feitelijk een tweedeling zal ontstaan van erkende aannemers en niet de aannemers. “Erkende aannemers leveren in principe beter werk. Jaarlijkse toetsing door een onafhankelijke instelling en nadenken over kwaliteit en bedrijfsprocessen dragen daartoe bij.”

Om het predikaat te halen moet een aannemer investeren in een arbobeleid, risicoinventarisatie, bouwgarantie, bemiddeling en certificering. Om het certificaat te halen moet een cursus van 1,5 jaar worden gevolgd. Het bedrijf wordt jaarlijks gecertificeerd door BKB of DNV. Het bedrijf wordt doorgelicht op 54 normen op het gebied van ontwikkeling en advies, offerte en opdracht, bestellen en inkopen, uitvoering, oplevering, financien, personeel, kwaliteitssysteem en milieu.

De Erkende Hoofdaannemer is een goed alternatief voor bedrijven die te klein zijn om de ISO-certificaten te behalen. Maar bij het ISO-certificaat ligt de nadruk op het product en bij de Erkende Hoofdaannemer op de opzet van een hele organisatie. Op dit moment hebben dertig aannemers in de regio’s West-Brabant en Alkmaar het certificaat. Dat aantal zal snel groeien tot duizend in het jaar 2000. Het NVOB benadrukt echter dat het niet de bedoeling is het certificaat van erkende hoofdaannemer of het ISO-certificaat als voorwaarde te stellen voor het lidmaatschap van het NVOB.

“Het systeem verdient zichzelf ruimschoots terug. Wij hebben minder verletdagen, het ziekteverzuim is van 4,5 procent teruggelopen naar 1,5 procent door gemotiveerder personeel en minder ongevallen. Bovendien worden minder fouten gemaakt en is de materiaaluitval kleiner. Een stijging van de omzet is niet aantoonbaar meer, maar de rentabiliteit is wel aanwijsbaar hoger”, vindt Marijn van Agtmaal, de eerste erkende hoofdaannemer van Nederland. Zijn bedrijf met tien medewerkers behaalde het certificaat in augustus 1995.

Reclame

Van Agtmaal: “De opdrachtgever is nog nauwelijks bekend met het begrip Erkende Hoofdaannemer, maar dat wordt met mond tot mond reclame wel steeds beter. De kracht zit vooral in de kwaliteitsverbetering. De cursus is zwaar, maar prima te doen. Aan ongeveer 80 procent van de eisen voldeed ons bedrijf bij voorbaat al. Maar je moet ze wel op papier zetten en dat kost een hoop tijd en denkwerk. De overige 20 procent gaat zitten in het uitwerken van finesses. Zoals verscherpen van de kwaliteitscontroles. Controle op planning en administratie deden we al, maar daar komen nu controles op kwaliteit en hoeveelheid van materiaal bij en het opzetten voor een klachtenprocedure.”

Reageer op dit artikel