nieuws

‘Engineered wood’: sterker, minder gewicht

bouwbreed Premium

‘Engineered wood’ is hout dat door een speciaal bewerkingsproces extra sterk is gemaakt. Voorbeelden van ‘engineered wood’-producten zijn: triplex (tegenwoordig verstaat men hier ook multiplex onder) OSB (Orinted Strand Board), gelamineerd hout, MDF platen, gelamineerd fineer en de met triplex of OSB samengestelde I-balken.

Hout gaat een steeds belangrijker rol in de bouwindustrie spelen. Vooral wanneer op de lange termijn de voorraden van mergel, grind, klei en kalksteen zodanig zijn uitgeput dat deze grondstoffen niet meer rendabel zijn toe te passen, zal automatisch meer hout in de bouw worden verwerkt.

Hout heeft namelijk een belangrijk voordeel ten opzichte van de meeste andere bouwmaterialen: het groeit vanzelf weer aan, vooropgesteld dat de houtexploitatie op een verstandige manier plaats heeft. Hier staat tegenover dat een toenemend aantal mensen afhankelijk wordt van de bestaande houtvoorraden. En die zijn niet onuitputtelijk. Daarom is het van belang dat er houtproducten op de markt komen die met een minimum aan materiaal een maximale prestatie ke leveren.

Engineerd-woodproducten hebben dan ook een veel belovende toekomst.

Deze producten zijn door de speciale wijze waarop zij zijn vervaardigd sterker en ke grotere lengten overbruggen dan vergelijkbaar gezaagd hout. In volume hebben deze producten minder hout nodig en zijn de kosten lager dan die van normaal gezaagd hout.

Reageer op dit artikel