nieuws

‘Energiezuinige wijken moeten norm worden’

bouwbreed

Naast de Energieprestatienorm (EPN) moet er een Energielocatienorm (EPL) komen. De eerste is is per woning de tweede is per wijk. “Als je de energiebehoefte per kubieke meter kunt berekenen moet dat ook per hectare ke.”

Dat bepleitte staatssecretaris Tommel (VROM) gisteren op een congres over optimale energieinfrastructuur. Naast energiezuinige woningen moeten nu ook energiezuinige wijken de norm worden. De Energielocatienorm is in eerste instantie bedoeld voor de Vinexlocaties waar nog op grote schaal nieuwe wijken worden gebouwd. “Door van te voren, al in het streekplan of bestemmingsplan, een EPL per wijk vast te leggen ke we in de toekomst nog zuiniger aan de slag met energie. De EPN is alleen voor gebouwen en kan niet voor hele locaties worden gebruikt. Bovendien is er nog onvoldoende overeenstemming over verschillende vormen van infrastructuur.”

De Vinexlocaties hebben de prioriteit. Daar wordt de komende jaren nog volop gebouwd en zijn nog geen voorzieningen getroffen voor energievoorziening. “De aanleg van een gas- en elektriciteitsnet mogen nooit meer vanzelfsprekend zijn. Eerst moet gekeken worden of er niet tot andere oplossingen voor energievoorziening gekomen kan worden. Bijvoorbeeld een huisvuilcentrale of elektriciteitsbedrijf kan enorme hoeveelheden restwarmte produceren die heel goed hergebruikt kan worden.”

De EPN voor woningen wordt volgend jaar verder aangescherpt en in 2000 weer bijgesteld. Dat betekent dat er nog steeds energiezuiniger gebouwd moet worden.

Vijf jaar te laat

“Het opzetten van de EPL wordt een hele klus. En jammer genoeg zijn we eigenlijk vijf jaar te laat met dit idee omdat op de Vinexlocaties al volop wordt gebouwd en het altijd even duurt voor dat iets doorgevoerd is. Daarom hebben we haast. Dit voorjaar komt het ministerie met een energiemonitor, dat is een eerste proeve van de EPL. Dan ke voor de verschillende Vinexlocaties berekeningen worden uitgevoerd. Als het aan mij ligt zal de EPL tegen de eeuwwisseling norm zijn. Maar er moet nog gediscusseerd over hoe de EPL moet worden ingevuld en welke rol die precies moet krijgen.”

Reageer op dit artikel