nieuws

Den Haag zet in op nieuw sleutelpo

bouwbreed

Den Haag wil een forse bijdrage van het rijk voor de financiering van het po Nieuw Centrum II. Dit nieuwe sleutelpo behelst naast de vernieuwing en uitbreiding van het Centraal Station tevens de ontwikkeling van een kantorenstrook tussen grofweg Den Haag CS en station Voorburg.

Volgens de Haagse wethouder van Economische Zaken, Bas Verkerk, komt het kabinet er niet onderuit om de residentie een forse bijdrage te betalen voor de realisering van de ambitieuze plannen. Dat zegt Verkerk vandaag in een vraaggesprek met deze krant.

In de visie van de EZ-wethouder heeft het kabinet zich aan het gebied gecommitteerd door in de HSL-discussie te beloven dat Den Haag een volwaardige aansluiting op de flitstrein naar Parijs krijgt.

Onder de werktitel Nieuw Centrum II zet de gemeente momenteel een nieuw sleutelpo in de steigers. Basis van de plannen vormt naast de vernieuwing van het stationsgebied het vestigen van kantoren langs de spoorlijn over een lengte van een kleine drie kilometer tot aan het station Voorburg. De vernieuwing van dit Binckhorstgebied moet voor een forse groei van de werkgelegenheid gaan zorgen. Dit is van belang omdat Den Haag niet of nauwelijks profiteert van de economische groei die ons land momenteel doormaakt. Daarnaast bieden de plannen volop gelegenheid aan die ondernemingen die zich op een zogenaamde B-locatie willen vestigen.

Ices-bijdrage

Voor de realisering van het po is echter een forse bijdrage van het rijk noodzakelijk. Het po is inmiddels dan ook voorgedragen voor een bijdrage van de Interdepartementale Commissie voor Economische Structruurversterking (Ices). Hoe hoog de inzet is wil Verkerk vooralsnog niet kwijt. Maar dat het om vele miljoenen gaat mag duidelijk zijn. “Als we praten over het Binckhorstgebied dan hebben we het over de revitalisering van het bedrijvengedeelte. Maar we praten natuurlijk ook over een forse bodemsaneringsopgave. En wat nodig is is een verbetering van de ontsluiting. De huidige op- en afrit van de A12 moet bijvoorbeeld anders”, aldus Bas Verkerk.

Lees verder op pagina 3

Reageer op dit artikel