nieuws

‘Defensie moet liefst weg van Ypenburg’

bouwbreed Premium

“Het liefst zou ik zien dat alle defensieactiviteiten op Ypenburg zouden verdwijnen. Daar hebben we enkele tientallen miljoenen voor over. Het terrein in de kom van de A4 is een perfecte locatie en zou het best weer gebruikt ke worden voor andere bedrijven”, dat vindt burgemeester Schartman van Nootdorp.

“We hebben daar tientallen miljoenen voor over. Uit berekeningen is ook gebleken dat verkoop aan derden een haalbare kaart kan zijn. Het is een toplocatie voor bedrijven en exploitatie kan veel geld opbrengen,” aldus Schartman, die naast burgemeester ook Bestuurlijk Overleg Ypenburg waarin Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk en Den Haag zijn vertegenwoordigd. Het is absoluut niet de bedoeling om eventuele kosten om Defensie uit te kopen te financieren uit de opbrengsten van woningen.

Schartman: “We maken volgende week een afspraak met de ministers Voorhoeve en De Boer om te kijken hoe we tot een oplossing ke komen. Het liefst zou ik zien dat alle defensieactiviteiten daar verdwijnen, maar als dat niet kan dan moeten in ieder geval de activiteiten worden geminimaliseerd. Want uitbreiding van dat soort activiteiten zou de verkoop van de woningen geen goed doen.”

Defensie heeft al eerder laten weten niets te voelen voor verplaatsing van de activiteiten: “Die investeringen zijn zeer recent gedaan en het zou pure kapitaalvernietiging zijn om alles weer te verplaatsen.” In een reactie op het voorstel van Schartman reageert Defensie wederom terughoudend. “Maar verplaatsing kost meer dan de burgemeester denkt. We praten zeker niet over enkele tientallen miljoenen.”

TNO laat zich verder niet uit over het nieuwe voorstel van de burgemeester om het gebied helemaal te verlaten: “Het is puur een Defensiezaak. Wij ke niet over andermans grond beschikken.”

Beperkte dagrecreatie

De eerdere onthullingen in deze krant zijn voor Tweede Kamerlid Stellingwerf (RPF) reden om aanvullende vragen te stellen aan de ministers van VROM en Defensie. Stellingwerf wil vooral van de ministers weten waarom TNO geen opening van zaken wil geven aan de burgemeester van Nootdorp. Verder vraagt hij zich af of het structuurschema Militaire terreinen wel is toegesneden op situering van militaire terreinen in grootschalige woonlocaties. Uit dat schema blijkt namelijk dat het gebied vanaf 103 meter vanaf de munitie-opslagdepots gebruikt mag worden voor beperkte dagrecreatie. Is niet te verwachten dat in een grootschalige woonlocatie sprake is van intensieve dagrecreatie? zo vraagt het Kamerlid zich af.

Reageer op dit artikel