nieuws

‘Corporaties hebben niets te zoeken op Vinexlocaties’

bouwbreed

‘Corporaties hebben niets te zoeken op Vinexlocaties maar moeten zich primair richten op de binnenstedelijke gebieden. Ze zouden op zoek moeten naar nieuwe doelgroepen en daar hun aanbod op inrichten. Die doelgroepen zijn te vinden aan de twee uitersten van de bevolking: de jongeren en de ouderen. De slag om de dertigers en veertigers is al verloren aan de koopsector.

Dat betoogde prof.dr. Pieter Hooimeyer, hoogleraar toegepaste demografie en bevolkingsgeografie aan de Universiteit van Utrecht, vrijdag op het NCIV-congres over de toekomst van de woningcorporaties ‘Toekomst is in’. “VROM bedenkt scenario’s voor 2030, het CPB heeft er drie gepresenteerd voor 2020 en het NCIV beperkt het filosoferen over de toekomst nog even tot 2015.”

Hooimeyer nam de scenario’s van het Centraal Planbureau als uitgangspunt voor zijn betoog. De trends voor de toekomst zijn niet zo verrassend: de vergrijzing neemt toe, de woningbouw neemt af, de economie groeit en de rente daalt. Verder stagneert de groep 20-64 jarigen, het aantal allochtonen verdubbeld en de hoeveelheid huishoudens stijgt nog steeds.

Het CPB heeft drie toekomstvisies gelanceerd. “Aan de politiek de keus welke kant het op moet gaan. Ook voor de corporaties kan een belangrijke rol zijn weggelegd, maar alleen als ze wat minder star met hun beleid omgaan. Er zijn verschillende doelgroepen die op dit moment absoluut niet serieus worden genomen, maar die in eerste instantie in de huursector thuishoren. Allereerst zijn er straks drieenhalf miljoen ouderen in 2010 die steeds hogere eisen stellen aan hun woning. Niet alleen op zorggebied maar juist ook aan kwaliteit van de woning. Dus drie kamers en een grote woonkamer in plaats van twee met een zeer kleine woonkamer. Je moet wel wat te bieden hebben om ouderen (weer) in een huurwoning te krijgen. Het is ook onzin om denken dat de grote steden straks vergrijzen. Juist de suburbane gebieden worden straks dubbelhard grijs. In Amstelveen wonen nu al relatief veel meer ouderen dan in Amsterdam en ook Almere en Houten zullen gaan vergrijzen”, voorspelt Hooimeyer.

Corporatiekrot

“Andere doelgroepen waar kansen liggen voor de corporaties zijn de minima en de mensen die in hun begin van hun carriere zich nog niet ke of willen settelen. De onderkant van de samenleving; dus mensen die minder aan inkomsten hebben dan f. 1100 zijn nu veelal aangewezen op de particuliere huursector. Als de IHS in de toekomst afgeschaft zou worden (dat is een van de scenario’s) dan is het huidige corporatiebezit daar helemaal niet op ingespeeld. Maar ik denk dat corporaties niet krampachtig moeten vasthouden aan kwaliteit en af en toe een complex goedkope woningen moet laten wegzakken. Het moet water- en winddicht zijn maar blijft dan in ieder geval betaalbaar. Het corporatiekrot zou voor een half miljoen mensen de oplossing ke zijn.” Het gevaar van verpaupering en segregatie acht Hooimeyer niet zo groot

“Een andere doelgroep die niet serieus wordt genomen zijn de mensen tussen 25 en 35 jaar die nog niet toe zijn aan settelen. Het zijn vaak tweeverdieners en hebben absurde woon-werkafstanden omdat de baan slechts tijdelijk is. Zouden de wachtlijsten niet zo hoog zijn en het aanbod wat breder dan zouden die mensen bereid zijn om te verhuizen. Want iedereen die korter dan zeven jaar ergens wil wonen komt doet er verstandig aan om te huren en is dus doelgroep van de corporatie.”

Geen Vinex

Het ministerie van VROM eist dat er 30 procent voor de sociale sector wordt gebouwd op de Vinexlocaties. Maar volgens de hoogleraar hebben corporaties daar niets te zoeken. Wie zou je daar een plezier mee doen? De slag om de hogere inkomens verlies je toch als corporatie, want die mensen stappen toch over naar de koopsector. Bouw als corporatie voor de doorstroming en zorg dat die wachtlijsten worden weggewerkt. Probeer niet mee te komen met de kwaliteit die de koopsector biedt want daar kun je met de huurprijs toch niet tegenop.”

Reageer op dit artikel