nieuws

Corporatie kan onveilige situaties beter aanpakken

bouwbreed

Corporaties hebben steeds meer moeite om hun woningen verhuurd te krijgen. Onveiligheid en criminaliteit in buurten maken dat er niet beter op. Corporaties moeten en willen een actievere rol spelen in de aanpak van onveilige situaties en inbraakbeveiliging. Als hulpmiddel krijgen zij 10 maart de beschikking over een handboek en computerprogramma waarin praktische maatregelen staan.

Corporaties staan onder druk om steeds meer de markt op te gaan. Van hen wordt een steeds actievere rol verwacht als het gaat om de aanpak van een veilige woning en woonomgeving. Het gaat daarbij niet alleen om technische oplossingen in de vorm van hang- en sluitwerk maar ook om sociale controle en betrokkenheid van de bewoners.

“Een portiekdeur kan worden afgesloten, maar als huurders van te voren niet weten waarom, dan vinden zij dat alleen maar lastig en zullen ze een steen tussen de deur leggen. Dan werkt zo’n maatregel alleen maar averechts”, vertelt Wim Reedijk, hoofdafdeling onderzoek en ontwikkeling van de Nationale Woningraad en een van de samenstellers van het boek.

Om onveilige situaties te voorkomen is het belangrijk op een aantal punten te letten. Sleutelwoorden daarbij zijn bereikbaarheid, zichtbaarheid, toezicht, strafbaarheid en betrokkenheid van bewoners.

Analyse

Allereerst is het belangrijk dat er een analyse wordt gemaakt van de bestaande woonomgeving zodat duidelijk is waar de knelpunten liggen.

“We hebben een computerprogramma ontwikkeld waarin simpel kan worden bijgehouden waar en wanneer reparaties worden uitgevoerd als gevolg van inbraak en vandalisme. Die meldingen komen bij een corporatie meestal op verschillende punten binnen zodat niet snel duidelijk is als dingen zich steeds herhalen”, aldus Carolien van den Handel, poleider onderzoek en ontwikkeling en hoofdauteur van het handboek. Corporaties zijn gemiddeld bijna een ton per jaar kwijt aan het herstellen van schade door inbraak- en vandalisme.

Is een probleem geanalyseerd, dan kan er naar een oplossing worden gezocht. Daarom zijn er 130 concrete maatregelen opgenomen in zowel het handboek als het computerprogramma. Is een knelpunt gesignaleerd dan geeft het programma een aantal praktische oplossingen. Het is dan aan de corporatie om te beoordelen welke maatregel voor een specifieke geval het beste past.

“Dat was ook best lastig: concrete maatregelen bedenken die gelden voor alle corporaties maar zonder dat het open deuren zijn”, aldus de samenstellers van het boek.

Het gevoel van onveiligheid is niet alleen iets van de grote steden. Maar het gevoel van onveiligheid is in grote steden zes maal zo groot als in kleine kernen en driemaal zo groot als in gemeenten met 100.000 tot 250.000 inwoners. Uit recent onderzoek is gebleken dat de leefbaarheid in 40 procent van de stadswijken negatief wordt beinvloed door criminaliteit en gevoelens van onveiligheid.

Op kleine schaal wordt al veel gedaan aan de aanpak van onveilige situaties. Enkele succesverhalen zijn het instellen van de bewoners/toezichthouders in Ede, Tilburg en Amsterdam. Een videopo in Kikkenstein in Amsterdam Zuidoost en het ‘opzoomeren’ in Rotterdam.

Corporaties ke ook veel problemen voorkomen door te letten op toewijzingspolitiek. “Een wijk met alleen jonge gezinnen vormt een risicofactor. Zodra die kinderen in de puberleeftijd komen ke er problemen ontstaan. Een andere factor is de werkgelegenheid in een gebied, Is in zo’n wijk de werkloosheid hoog dan kan nog makkelijker vandalisme ontstaan. Het is daarom belangrijk dat een wijk gemeleerd is. Dat geldt voor zowel de woningvoorraad als de bewoners”, zo benadrukken de samenstellers van het boek.

Ongeveer twee jaar is de NWR bezig geweest met de ontwikkeling van het programma. Het resultaat is een computerprogramma en een handboek dat bestaat uit 150 pagina’s algemeen en 300 pagina’s maatregelen. Onderdelen zijn in de praktijk getest, maar de komende tijd moet blijken of corporaties deze insteek ook oppakken en de woonomgeving veiliger wordt.

Symposium

De Nationale Woningraad organiseert maandag 10 maart in de Beurs van Berlage een symposium met als onderwerp ‘Een veilige woonomgeving binnen handbereik’. Bij die gelegenheid krijgt staatssecretaris Kohnstamm van Binnenlandse Zaken het eerste exemplaar overhandigt van het boek ‘Veligheidszorg voor woningcorporaties’.

Voor meer informatie: Jaquelien Kuster, telefoon (036) 539 12 74.

Reageer op dit artikel