nieuws

Condor Wessels verder met deel failliet EBA

bouwbreed

Condor Wessels heeft met onmiddellijke ingang een deel van het vorige week failliet verklaarde Amsterdamse bouwbedrijf EBA overgenomen. Daardoor behouden 58 van de totaal 110 werknemers van EBA hun baan. De bouwbond-FNV is ontgoocheld door de ondergang van het hoofdstedelijk bedrijf, dat een voorbeeldfunctie vervulde met het arbeidsvoorwaarden- en arbobeleid.

‘Dit is doodzonde’, zegt districtsbestuurder Chris Baars van de Bouw en Houtbond FNV.

‘EBA voerde een sociaal – en multicultureel beleid, waaraan veel aannemers een voorbeeld konden nemen’, stelt hij vast.

Het faillissement heeft zich in een razendsnel tempo voltrokken. Toen begin dit jaar duidelijk werd dat EBA in 1996 vele miljoenen verlies had geleden op zogeheten ‘inbouwpoen’ en verbouwingen van kantoorgebouwen tot luxe appartementencomplexen, bleek er financieel geen houden meer aan.

De vermogenspositie bleek zodanig ingeteerd, dat het bedrijf niets anders restte dan surseance van betaling aan te vragen. Dat werd op 26 februari dit jaar uitgesproken door de rechtbank Amsterdam. Twee dagen later (afgelopen vrijdag) volgde het faillissement.

Prestige-po

Zowel onder de werknemers als bij de bouwbonden staat de voornaamste oorzaak van het ineenstorten van het gerenommeerde Amsterdamse bouwbedrijf wel vast: de miskleun met de verbouwing van het voormalig kantoor van Slavenburgs Bank tot appartementencomplex ‘Den Groote Here’.

‘Daarop heeft EBA vreselijk veel verlies geleden, vrijwel zeker miljoenen’, aldus Baars.

Maar in feite was dat de bekende druppel. Want de emmer van EBA was al tot de rand toe gevuld met missers op gebied van eigen poontwikkeling.

Het 15 jaar geleden uit de OGEM-sterfhuisconstructie ontstane bouwbedrijf besloot in 1995 de koers te verleggen naar die projektontwikkeling, omdat de Amsterdamse woningbouwmarkt in elkaar klapte.

‘Die markt leverde niet meer genoeg werk op. De directie probeerde dat te compenseren met het inbouwen van appartementencomplex. Oude gebouwen worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Dat leidde tot niet-gecalculeerde kosten, onder meer door problemen met funderingen’, verklaart Baars.

Ook het verbouwen van leegstaande kantoren leverde geen winst, maar juist verlies op. Het prestigieuze po ‘Den Groote Here’ betekent de doodsklap voor het bedrijf.

Doorstart

Inmiddels heeft Konder Wessels met een deel van EBA een soort van doorstart gemaakt. Alle poen van EBA worden onder verantwoordelijkheid van Konder Wessels afgemaakt.

Overigens heeft de bouwbond-FNV kritiek op de selectie van EBA-werknemers door Konder Wessels.

‘We ke ons niet aan de indruk onttrekken dat er zeer selectief te werk is gegaan. De hele vakgroep metselen (dit werk wordt uitbesteed), ouderen en arbeidsongeschikten zijn buiten de boot gevallen’, aldus Baars. Volgens hem slaat die werkwijze haaks op het sociaal beleid waarvoor EBA zich juist altijd zo sterk heeft gemaakt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels