nieuws

‘Coldenhove’ wacht met smart op ontsluiting via A20

bouwbreed Premium

Het nieuwe regionale bedrijventerrein ‘Coldenhove’ en het ‘Transportcentrum Westland’ in de gemeente Maasland moeten zo snel mogelijk een optimale aansluiting met de autosnelweg A20 krijgen. Dat werd nadrukkelijk bepleit bij de officiele overdracht van het transportcentrum aan de vereniging die het complex gaat exploiteren.

Van verschillende kanten (gemeente en vereniging) werd aangedrongen op voortvarendheid bij de aanleg van de broodnodige infrastructuur. Besluitvorming daarover moet nog plaatsvinden. Uitvoering is dus nog niet in zicht.

En dat ergerde voorzitter A. van Daalen van de kersverse exploitatievereniging: “Het dreigt modern te worden dat infrastructuur wordt aangepakt als het omwonende bedrijfsleven zich eerst mede garant stelt voor de financiering.”

Voor de verkeersafwikkeling van het 28 ha grote terrein is er nauw overleg tussen rijk, provincie, stadsgewest Haaglanden, gemeenten en bedrijfsleven. In eerste instantie gingen de gedachten uit naar het koppelen van de Coldenhovelaan met de A20.

Door de aanleg van twee aan elkaar verbonden rotondes bij de afritten (een soort grote hondenkluif) kan het verkeer naar en van het bedrijventerrein annex transportcentrum gescheiden worden van het overige verkeer.

“Helaas is de discussie achterop geraakt door de studie naar de ontsluiting van Hoek van Holland, waarin werd voorgesteld om het verkeer van deze plaats via dit zelfde kruispunt af te wikkelen”, aldus burgemeester M.M. Kokxhoorn-Papenhove van de gemeente Maasland.

Volgens haar gloort er echter weer hoop: “In het Integraal Ontwikkelings Plan Westland (IOPW) wordt gesteld dat het knooppunt Westerlee voor deze afwikkeling veel meer voor de hand ligt, zodat wat ons betreft de problematiek van de A20/Coldenhovelaan nu met voortvarendheid ter hand kan worden genomen”.

Niet vanzelf

De traagheid waarmee de infrastructuur wordt aangelegd is overigens kenmerkend voor de realisering van het gehele po. “Dat ging bepaald niet vanzelf”, zei de burgemeester.

Onder meer door aanvankelijk fel verzet van burgemeester Maassluis. Die was mordicus tegen de komst van het Transportcentrum. Dit moest het nieuwe onderkomen worden voor veel grote transportbedrijven, die van oudsher gevestigd waren in de woonkern van de zeven Westlandse gemeenten.

Door verplaatsing van die bedrijven kregen de gemeenten locaties in handen, waarop woningbouwpoen konden worden uitgevoerd. De gemeente Maassluis zag bij letterlijk iedere bouwaanvraag kans bezwaren te maken.

Om niet onnodig tijd en geld te verliezen openden de gemeenten Maassluis en Maasland onderhandelingen, die tenslotte resulteerden in een intentieverklaring.

Tien jaar

Al met al duurde het bijna tien jaar om ‘Coldenhove Transportcentrum’ te voltooien.

Ir. J. Vrugt van Westgaag (de maatschap die het transportcentrum ontwikkelde) noemde dat “lang, zeer lang”.

Hij uitte forse kritiek op de ruimtelijke ordeningsprocedure. “In ons volle land zal iedere bouwactiviteit overal en altijd de toorn opwekken van een of meer burgers of belangengroepen. Dat is onvermijdelijk. Maar moet iedereen tot aan de Kroon aangehoord worden?” vroeg hij zich af.

Volgens hem zijn er “talloze voorbeelden, waarbij bezwaarmakers tot in het absurde gaan. Zo werd de bouw van een bedrijfsgebouw twaalf maanden opgehouden door lieden die schermden met een uit de zeventiende eeuw stammend windrecht voor een niet meer in bedrijf zijnde windmolen. Milieuwetten zijn prima, hadden we 50 jaar geleden al moeten doen. Maar dan wel graag wetten die uitvoerbaar zijn en gebaseerd op kennis van zaken.”

Reageer op dit artikel