nieuws

Bouwbond-FNV bereidt al cao-acties voor

bouwbreed Premium

De bouwbond FNV voert de druk op om werkgevers te bewegen tijdens de onderhandelingen op 11 en 12 maart tot een principeakkoord voor een cao te komen. Deze week worden diverse bouwobjecten bezocht en informatieavonden gehouden. In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe wordt geinventariseerd waar wordt gebouwd zodat daar, als het onverhoopt nodig is, speerpuntacties ke beginnen.

Gisteren vonden in Bowekel en in Weert info-bijeenkomsten plaats, waar leden van van de Regionale Kadergroep Zuidoost werden bijgepraat over de stand van zaken.

Donderdag zullen twee grote bouwlocaties in ’s Hertogenbosch en Maastricht worden aangedaan om de werknemers van verschillende aannemers te informeren over ‘wat de gevolgen zijn wanneer de werkgeversvoorstellen realiteit gaan worden’, aldus een mededeling van de bond.

Volgens districtsbestuurder Ton Rutten zal in de regio zuidoost gedurende de hele week tien bouwobjecten worden bezocht om werknemers op de hoogte te stellen wat er na zeven onderhandelingsronde in de laatste drie maanden is bereikt.

Districtshoofd Bert Buwalda in de regio Noord liet weten dat in de Noordelijke provincies alle bouwwerken worden genoteerd, waar speerpuntacties zullen worden gehouden als er op 11 en 12 maart geen zicht is op een principeakkoord.

Alternatieve acties

Over staken wordt nog niet gesproken. Deze bond heeft zich na de vijf weken durende staking in 1995 afgevraagd ‘of er ook andere acties zijn, die minstens zo effectief zijn als een werkstaking, maar minder geld vergen en geen of minder organisatorische inspanningen vragen’.

Zo verwoordde algemeen secretaris Ad Kamp dit dilemma in het jaarverslag 1995. De traditionele vorm van actievoeren, de werkstaking voor onbepaalde tijd, is volgens hem voor een werknemersorganisatie als de bouw- en houtbond FNV zowel de kracht als de achilleshiel.

Ziekte kost meer

Het CBS laat overigens weten dat het – behoudens het na-oorlogse recordjaar 1995 – in ons land nogal meevalt met stakingen. Zo gingen vorig jaar 7000 arbeidsdagen verloren, veroorzaakt door 8000 werknemers die gedurende korte tijd staakten. Dat staat in schril contrast met 1995, toen er in totaal 691.500 arbeidsdagen verloren gingen door toedoen van 65.000 stakende werknemers. Er gaan volgens het CBS veel meer arbeidsdagen verloren door ziekteverzuim. In 1995 gingen 117 arbeidsdagen per duizend werknemers verloren door stakingen. Maar bijna tienduizend arbeidsdagen per duizend werknemers als gevolg van ziekteverzuim.

Reageer op dit artikel