nieuws

Bouwbond-CNV bereidt nog geen acties voor ‘Waarom moet cao-overleg zo lang duren’

bouwbreed Premium

“Wij hebben nog geen acties voorbereid. We moeten er toch op 11 en 12 maart er uit ke komen? We overvragen toch niet als we 0,75 procent koopkrachtverbetering vragen? Drie procent inclusief prijscompensatie is eigenlijk niks als je ziet hoe goed het de bouw vergaat en bouwvakkers daar hun aandeel in leveren. Maar laten de werkgevers het zich wel goed realiseren: zonder die drie procent geen cao.”, aldus Freek van der Meulen, voorzitter Bouwbond CNV.

Freek van der Meulen, voorzitter van de bouwbond-CNV, hoopt dat de te ronde voor de afsluiting van een nieuwe bouwcao aansrtaande is. Drie maanden al weer wordt er onderhandeld – “het lijkt wel tot de cultuur van de bouw te behoren” – en hij is het nu zat.

Zeker ook omdat hij vindt dat de vakbonden niet overvragen. Goed, loonsverhoging kost geld, maar op andere punten “ke we toch nauwelijks scoren”.

Neem wat werkgevers noemen de interne flexibiliteit. Die willen naar een systeem van 520 uren werken in dertien weken, waarbij de ene week langer kan worden gewerkt dan het gebruikelijke aantal uren om die in een andere week in tijd gecompenseerd te krijgen. Dat levert al minder overuren op.

Uitzendexperiment

Zijn bond wenst vast te houden aan de standaardregeling in de huidige cao met de mogelijkheid daarvan af te wijken in overleg met de ondernemingsraad en onder de voorwaarden dat de werktijd per dag niet langer dan 11,5 uren mag zijn, werk- en reistijd inbegrepen.

Ook mag een werknemer niet gedwongen worden op zondag te werken.

“Naarmate wij werkgevers meer tegemoet komen op dit punt, willen ze ons wat meer tegemoet komen als het gaat om externe flexibiliteit, het uitzenden dus.”

Dat lijkt hem geen goed idee. Want de uitzendkrachten – zo die er al zullen zijn – zouden volgens de uitzendcao gehonoreerd moeten worden met eventueel, als tegemoetkoming van werkgeverszijde, na zes maanden het toepassen van de bouwcao.

“Eenmalig wel te verstaan. Als diezelfde werknemer weer werkloos raakt en als uitzendkracht terugkomt, zou hij weer volgens de uitzendcao worden gehonoreerd”, aldus Van der Meulen, die werkgevers op dit punt eraan wil herinneren dat het hun toch te doen is om flexibiliteit en niet om geld.

“We hadden als volwassen bedrijfstak dit vraagstuk al een half jaar geleden moeten oplossen. Waarom toch niet een experiment zoals bij de schilders?”

Hij zit ook nog met het punt dat over de werkgelegenheid met werkgevers nog geen afspraken gemaakt konden worden. “Eigenlijk is er altijd te weinig terecht gekomen van afspraken om allochtonen, vrouwen en langdurig werklozen een kans te bieden. Ik vind dat we als fatsoenlijke bedrijfstak ook op dit punt een verantwoordelijkheid tegenover de samenleving hebben. Laten we daarom afspreken dat wanneer 10 procent van de totale instroom uit die groepen komt, werkgevers en samenwerkingsverbanden een subsidie ke krijgen. Daar moeten werkgevers toch gevoelig voor zijn.”

Jeugdigen

Een ander punt van nader overleg zijn de werkgeversvoorstellen richting jeugdigen.

Niet alleen wil men het loon van hen die in opleiding zijn verlagen en na examen of deelcertificaat honoreren met een beloning, maar de jeugdlonen over de hele linie zouden moeten worden verlaagd. En dat ziet Van der Meulen vooralsnog niet zitten.

Gelukkig zijn partijen het op sommige punten wel met elkaar eens. Zo werd het voorstel van de bouwbond-CNV voor een seniorenbeleid vrij snel aanvaard. Dat kost de werknemer wat snipperdagen en enkele procenten loon. Werkgevers zorgen ervoor dat de vut-uitkering en het pensioen over het oorspronkelijke vijfdaagse loon berekend blijft worden.

Ook de vut-afspraken staan niet ter discussie. Tot 1 mei 2000 liggen de afspraken vast. Maar nu al willen werkgevers een commissie laten studeren op een vorm van pre-pensioen.

Al met al lijkt het Van der Meulen dat het mogelijk moet zijn er op 11 en 12 maart uit te komen. “Zo niet, dan moeten we naar de achterban.

En die snapt al helemaal niet waarom het zo lang moet duren. Die vindt 3 procent al helemaal niks.”

Freek van der Meulen: “Het moet toch mogelijk zijn er op 11 en 12 maart uit te komen.”

Reageer op dit artikel