nieuws

Bouw-cao

bouwbreed Premium

Volledig in strijd met de Arbeidstijdenwet – maar een kniesoor die daarop let – is er na 32 uur onderhandelen een cao voor het bouwbedrijf gekomen.

In een sfeer die door de onderhandelaars als langzaam maar constructief wordt gekarakteriseerd is men erin geslaagd een cao op tafel te krijgen waaraan duidelijk te zien is dat beide partijen bereid waren water in de wijn te doen. Wat dat betreft is er sprake van een evenwichtige cao.

Vooral de werkgevers hebben er in de negende ronde sterk op aangedrongen om door te gaan tot er een akkoord was. Dat is op zich begrijpelijk, omdat geen bouwondernemer op dit moment zin had in een arbeidsconflict.

Dat de werkgevers de keuze hebben gemaakt voor een onafhankelijk onderhandelaar, blijkt een juiste te zijn geweest. De rol van AVBB-voorzitter Brinkman in dit geheel zal wel altijd onderbelicht blijven, maar was volgens insiders een belangrijke reden voor het welslagen van de onderhandelingen.

Als deze manier van omgaan met elkaar exemplarisch is voor de nieuwe samenwerking tussen werkgevers en werknemers, dan mag dat nog de grootste winst van deze cao worden genoemd.

Reageer op dit artikel