nieuws

Beslisstructuur rioolbeheer belangrijker dan computers

bouwbreed Premium

Een goede beslissingsstructuur is veel belangrijker voor een goede sturing van complexe rioolsystemen dan een hoop gedoe met computers. Onderzoek aan de Technische Universiteit Delft leverde een beslissingsmodel op waarmee de bergingscapaciteit van rioolstelsels aanzienlijk beter wordt benut.

Het promotieonderzoek is gedaan door ir. P.E.R.M. van Leeuwen. De resultaten zijn de basis van het beslissingsmodel dat momenteel in Rotterdam wordt geimplementeerd. In de laatste uitgave van Delft Integraal, het publicatieblad van de Technische Universiteit Delft, wordt het beslissingssysteem voor sturing van rioolsystemen toegelicht.

Het onderzoek is beperkt tot bestaande rioolsystemen. Daardoor gaat doorgaans zowel huishoudelijk afvalwater als regenwater. In het buizenstelsel van de riolering wordt afvalwater verzameld. Dat gaat naar een pompgemaal dat zorgt voor de afvoer naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bij piekbelastingen kan de capaciteit van het rioolsysteem qua afvoer en berging worden overschreden. Het teveel wordt dan direct via zogenoemde overstorten op het oppervlaktewater geloosd.

Via het overstort komt met het water ook vuil in het oppervlaktewater terecht. De beheerder zal willen voorkomen dat water via overstorten wordt geloosd. Dat kan door het beter benutten van de bestaande systeemcapaciteit. En dat is weer mogelijk door koppelen van informatie uit verschillende lokale rioolsystemen. Daarmee wordt namelijk centrale sturing mogelijk gemaakt.

Een goede beslissingsstructuur is bij dergelijke sturing van het grootste belang. Zo’n structuur gebruikt de juiste informatie op de juiste manier. Een hierarchische opbouw is essentieel.

Reageer op dit artikel