nieuws

Belgische overheid betrokken bij gesjoemel parlementsgebouw

bouwbreed

Het Belgische Europarlementslid Freddy Willockx (socialistische fractie) heeft gepleit voor de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie om na te gaan waarom het Europees Parlement nooit een openbare aanbesteding heeft uitgeschreven voor de bouw van het nieuwe parlementsgebouw in Brussel.

Jan Schils

Krachtens de Europese regelgeving over openbare aanbestedingen had dat wel moeten gebeuren voor dit mammoetpo waaraan een prijskaartje hangt van circa f. 2,4 miljard. “Als er een Europese instantie bestaat, die zich had moeten houden aan deze wettelijke verplichting, dan is het wel de Europese volksvertegenwoordiging”, meent Willockx.

Hij wil dat een onderzoekscommissie van het Europees Parlement haarfijn uitzoekt hoe het miljardencontract tussen het parlement en de bouwpromotoren tot stand is gekomen. Daarbij moet ook de rol worden onderzocht van de Belgische overheid die met een bedrag van f. 230 miljoen over de brug kwam om de kosten van de bouwgrond en het bouwrijp maken ervan voor haar rekening te nemen.

Buitenspel gezette concurrenten en verschillende parlementsleden hebben in het verleden al beweerd dat er bij de aanbesteding en bouw van het nieuwe parlementsgebouw grootscheeps is gesjoemeld.

Gebrekkig

Daarbij zou het ook gaan om corruptie voor een bedrag dat in de miljoenen guldens loopt.

Als het Europees Parlement inderdaad tot de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie uit eigen rangen besluit, wordt dat de derde in nauwelijks een jaar tijd. De vorige twee parlementscommissies verrichtten zeer nauwkeurig onderzoek naar de douane-transitfraude binnen de Europese Unie en naar de gebrekkige manier waarop binnen de EU de gekke-koeien-ziekte (bse) werd bestreden. Beide onderzoeken hebben grote weerklank gekregen, niet alleen in de politiek maar ook bij de publieke opinie.

Er is nog een rel aan de gang rond het Europees Parlement in Brussel. Het parlement weigert namelijk voorlopig de oplevering van zijn nieuwe gebouw omdat het geen vergunning krijgt voor de benutting van 2300 ondergrondse parkeerplaatsen. De Brusselse gewestregering wil om milieuredenen slechts het gebruik van 900 parkeerplaatsen toestaan.

Formeel heeft het Europees Parlement gelijk: in de erfpachtovereenkomst met aankoopoptie die het parlement in 1992 sloot met bouwpromotor Forum Leopold staat dat de promotor 2300 parkeerplaatsen ter beschikking stelt.

Bovendien hebben de Brusselse gewestregering en de gemeente Elsene, op wier grondgebied het parlementsgebouw ligt, destijds wel een bouwvergunning voor 2300 ondergrondse parkeerplaatsen verstrekt. Nadien heeft de Brusselse Milieuraad echter na klachten van verschillende linkse Europarlementsleden en van buurtbewoners bepaald dat er maar 900 parkeerplaatsen onder het gebouw mogen worden gebruikt. Daarop besloot de Brusselse gewestregering om geen exploitatieverklaring af te geven.

Parkeerchaos

Het bureau van het Europees Parlement dat verantwoordelijk is voor de huishoudelijke gang van zaken van het parlement weigert nu de oplevering van het nieuwe parlementsgebouw die normaal op 1 april zou moeten plaatshebben.

Het terugbrengen van het aantal parkeerplaatsen van 2300 naar 900 zou betekenen dat de enorme parkeerchaos rond het nieuwe parlementsgebouw, waarvan de buurtbewoners nog meer last zouden hebben, blijft voortduren.

EU-gebouw niet openbaar aanbesteed

Reageer op dit artikel