nieuws

Azie heeft twee biljoen nodig voor oplossing verkeersopstoppingen

bouwbreed Premium

Elke dag gaan in Bangkok drie miljoen automobilisten de weg op in de hoop hun doel te bereiken. Soms lukt dat, vaak ook niet. In de hoofdstad van Thailand is het heel normaal dat een auto een uur doet over een kilometer. En als in de straat Sathorn de kantoren uitgaan, staan de auto’s in de parkeergarage al een half uur in de file. Bangkok is geen uitzondering. Heel de oostkust van Azie dreigt te stikken in het economische succes. De oplossing gaat zeker twee biljoen gulden kosten.

Vrijwel alle grote steden worden dagelijks verlamd door verkeersopstoppingen. Zelfs een stad als Hanoi, net ontwaakt uit de middeleeuwen, heeft grote verkeersproblemen met tienduizenden ongecontroleerd rondkrioelende brommers en motoren. Ook andere vormen van transport kampen met overbelasting.

Alle belangrijke vliegvelden aan de oostkust van Azie naderen de kritische grens van de verwerkingscapaciteit. Bij sommige havens moeten schepen weken wachten voordat hun vracht kan worden gelost.

Economische groei

De oorzaak van de overbelasting ligt voor de hand. Tien jaar van sterke economische groei heeft de koopkracht van de bevolking in Oost-Azie verveelvoudigd. Koopkracht die onder andere is besteed aan de aanschaf van diverse vervoersmiddelen. In die periode is ook duidelijk geworden dat een Aziaat, net als een Hollander overigens, zich verreweg het liefst per auto vervoert. Vandaar dat in Bangkok het aantal auto’s jaarlijks met circa 14 procent stijgt, terwijl het wegennet slechts met enkele procenten toeneemt.

Enorme inspanningen zullen nodig zijn om een totale verstikking in de nabije toekomst te voorkomen. De Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) schatte vorig jaar dat er in de komende vijf jaar minstens f. 2 biljoen (2000 keer 1000 miljoen) in infrastructuur zal worden geinvesteerd aan de oostkust van Azie, Japan niet meegerekend. Een schatting die volgens deskundigen nu al is achterhaald. “De totale investeringen ke even goed uitkomen op het dubbele daarvan of zelfs nog meer”, aldus John Moon, transportdeskundige bij de Verenigde Naties. ‘En het gaat niet alleen om snelwegen, er is van alles nodig op allerlei gebied.”

Investeringen

Een tamelijk willekeurige greep uit de investeringen die de Economische Commissie van de VN in midden- en oost-Azie tot het jaar 2000 absoluut noodzakelijk acht: De aanleg van 40 miljoen telefoonlijnen; een verdubbeling van de productie van elektriciteit; de aanleg van 2 miljoen kilometer weg en 41.000 kilometer spoorlijn; de aanschaf van 7.000 locomotieven en 29.400 passagierwagons. De boodschap is doorgekomen. Zo zal in Bangkok en omgeving als alles goed gaat in de komende tien jaar voor f. 300 miljard worden besteed aan ’s werelds grootste vliegveld, drie metrosystemen (deels onder, deels boven de grond), spoorlijnen en vele verhoogde snelwegen.

Terwijl in Nederland nog volop gebakkeleid wordt over de aanleg van Betuwelijn en de HSL wordt in Zuid-Korea een hypermoderne TGV spoorlijn van 430 km aangelegd door het Franse bedrijf GECAlsthom. Kosten: f. 25 miljard. Taiwan hoopt de verkeerschaos in Taipeh op te lossen door aanleg van een spoorweg door Matra, Morris Knudsen en Bechtel voor f. 35 miljard. Geen land waar niet gewerkt wordt aan supersnelwegen.

Een willekeurige greep: in Maleisie 900 km van noord naar zuid; in de Filippijnen van Subic Baynaar Manilla (160 km); in Taiwan een rondwegvoor f. 40 miljard; een zesbaanssnelweg van Hongkong naar Guangzhou in Zuid China. En dan zijn er nog ambitieuzere plannen zoals de aanleg van een brug van zestig kilometer van Macau naar Hongkong. Op het gebied van vliegverkeer zijn er vergelijkbare problemen. In Azie groeit het vervoer van passagiers het snelst ter wereld, jaarlijks met 8 procent. In Zuid-Korea verdubbelde het passagiersvervoer in vier jaar. Hongkong en Seoul bouwen al aan een nieuw vliegveld. Bij Hongkong is een rotseilandje vlakgestreken voor een nieuwe luchthaven van f. 38 miljard. Bij Seoul wordt land uit zee gewonnen voor een vliegveld van f. 22 miljard. Ook andere knooppunten Kuala Lumpur en Bangkok zijn bezig, alsmede een groeistad als Guangzhou.

Nederlanders

Nederlandse bedrijven zijn zeer actief in deze sector. Baggeraars, consultants en aannemers, in totaal zo’n vijftien bedrijven, doen zaken in het oosten van Azie. De vuistregel is: Als er water bij komt kijken, tref je Nederlanders aan. Bij het ene po werken consultants als DHV, Nedeco, Haskoning en De Weeger samen, bij het volgende zijn ze elkaars concurrenten. Het zelfde geldt voor baggeraars als Boskalis, BallastNedam en HAM. Zo waren alle Nederlandse baggeraars aan het werk bij de aanleg van de nieuwe luchthaven van Hongkong. Een vliegveld waarbij ook Netherlands Airport Consultants (Naco) is betrokken. Deze ontwerper van vliegvelden maakte het masterplan voor het nieuwe vliegveld van Bangkok ( f. 6 miljard).

Het ontwerp van dit vliegveld is ook verder een Nederlandse zaak. De infrastructuur in de omgeving wordt ontworpen door DHV. De polder, die het moerassige gebied moet ontwateren, is van De Weeger. Verder is ook HBG-dochter, aannemer Interbeton, zeer actief in Zuidoost-Azie. Hoewel er hard gewerkt wordt, zal er voorlopig nog een schreeuwend tekort blijven aanvoorzieningen, met name op het gebied van wegvervoer. De ontwikkelingen zijn nauwelijks bij te benen.

Zo staat China in de komende jaren een met Bangkok vergelijkbare infrastructureleramp te wachten. De inspanningen die nodig zijn in dat land zijn voor de menselijke geest nauwelijks te bevatten.

Zo wordt geschat dat in de komende twintig jaar 250 miljoen boeren van het platteland naar stedelijke gebieden zullen migreren. China denkt zelf dat er 200 nieuwe steden gebouwd moeten worden om de stroom tehuisvesten. Op dit moment wordt er gewerkt aan drie stuks.

Reageer op dit artikel