nieuws

Auto’s te zwaar voor Heerlens plein

bouwbreed

De constructie van het van Grunsvenplein in Heerlen is te zwak voor de auto’s die dagelijks hier geparkeerd worden. Dat hebben de ingeschakelde adviesburo’s Grabowsky en Poort in Maastricht en ABT uit Velp, afzonderlijk van elkaar, geconstateerd.

Grabowsky en Poort constateerde, bij een onderzoek voor de bouw van een geplande betonnen pergola op het plein, dat de fundering te zwak is en voor parkeren van auto’s wettelijk ongeschikt is. B en W schakelden hierna het Ingenieursburo ABT in. Dat kwam tot dezelfde conclusie. De oorzaak van het overgewicht is het ophogen van het plein met een 70 centimeter dikke zandlaag. Dit om een betere afwatering te krijgen. Het werk werd enkele jaren geleden uitgevoerd.

Volgens de twee buro’s overschrijdt de belasting van de geparkeerde auto’s de wettelijke normen. De gemeente Heerlen heeft nog geen maatregelen genomen. Gevaar voor instorting is er volgens een gemeentelijke constructie-deskundige niet. Het plein wordt ook gebruikt tijdens openbare evenementen.

De gemeenteraad moet in de eerst volgende vergadering beslissen of het Van Grunsvenplein als zodanig gehandhaafd kan blijven. In dat geval moet een voorgespannen betonnen vloer worden aangelegd waarvan de kosten geraamd worden op drie miljoen gulden.

Reageer op dit artikel