nieuws

Arnhem in wurggreep van rivier en bossen

bouwbreed

Arnhem dreigt zich niet verder te ke ontwikkelen doordat de stad aan de noordzijde begrensd wordt door uitgestrekte bossen, terwijl aan de zuidzijde de Rijn zich langs de stad slingert.

De gemeente heeft minister-president Kok in een brief om een oplossing gevraagd voor de nijpende problemen met woningbouwlocaties en bedrijventerreinen.

Het Rijk wees in het begin van de jaren negentig de uiterwaarden van de Rijn aan als Vinexlocatie.

In Meinerswijk en de Stadsblokken zouden ruim 2000 duurdere koopwoningen gebouwd mogen worden.

Bovendien mocht er een bedrijfsterrein verschijnen. In 1993 en 1995 kreeg Nederland echter te maken met extreem hoogwater en overstromingen. Dat leverde de nota Ruimte voor Rivieren op, met een verbod om in de uiterwaarden te bouwen.

Arnhem wil van het Rijk een financiele genoegdoening voor het doorstrepen van Meinerswijk en Stadsblokken als bouwlocaties. Volgens R. van Geeth van de dienst Stadsontwikkeling had Arnhem al miljoenen guldens uitgegeven aan het ontwikkelen van de toekomstige bouwlocaties. Ook zijn stukken grond door projectontwikkelaars aangekocht, die nu terugbetaald moeten worden.

Arnhem wil ook dat de premier zich met de betrokken ministeries buigt over alternatieve locaties voor woningbouw in en rond Arnhem. “Wij lopen aan tegen verschillende ministeries. Toch is het dringend noodzakelijk dat Arnhem bouwt”, aldus Van Geeth.

Reageer op dit artikel