nieuws

Ambitieus Heijmans in rap tempo naar miljardenomzet

bouwbreed Premium

Heijmans neemt de Zeeuwse aannemer, Walcherse Bouw Unie, over. Op deze wijze tracht de aannemer uit Rosmalen een betere dekking in Nederland van de woning- en utiliteitsbouw en poontwikkeling te krijgen. Het aankoopbeleid is verder nodig om in het jaar 2002 een omzetniveau te hebben van f. 3 miljard, hetgeen een gemiddelde omzetgroei betekent van 11 procent per jaar. Met de groei is een kwart miljard gulden aan investeringen gemoeid.

Heijmans heeft ambitieuze doelstellingen. In alle segmenten van de Nederlandse bouw wil men tot de absolute top behoren, de winstgevendheid moet boven de 2,3 procent liggen en in Belgie en Duitsland streeft men naar een betere positie. Heijmans wil de buitenlandse omzet van 8 naar 15 procent brengen. Om dit alles te bereiken moet met niet alleen winstgevend bouwen, maar ook goed ke (bij)sturen. De onderneming investeert daarom stevige bedragen in automatisering. “Betere procesbeheersing tot op de bouwplaats levert veel op”, meent Joop Janssen, voorzitter raad van bestuur Heijmans. “We zijn dit jaar weer een informatieslag ingegaan door te beginnen met de invoering van een nieuw management- en informatiesysteem. Bouwen is een ingewikkeld logistiekproces dat door middel van informatietechnologie verbeterd kan worden.”

Ook het inkoopproces krijgt in groeitraject naar 2002 de nodige aandacht, het stappenplan naar 2002 heet ‘samen bouwen aan een ambitieuze toekomst’. Jaarlijks koopt het bedrijf voor f. 1,3 miljard in aan onder andere bouwmaterialen. “Een inkoopverbetering van 1 procent en die de gehele planningsperiode van vijf jaar vasthouden levert voor ons voordelen op”, aldus Janssen. “Maar het is beslist niet zo dat we onze toeleveranciers en onderaannemers uitknijpen. We gaan goed en slim inkopen, maar verliezen niet de menselijke maat uit het oog.” Zijn collega-bestuurder Jan Heijmans vult aan: “Het proces kan alleen maar slagen als je juist samenwerkt met leveranciers en onderaannemers. Het gaat niet om geld bij het inkopen. Het mag best een dubbeltje duurder zijn, als het maar goed en op tijd wordt afgeleverd op de bouwplaats.”

Witte vlekken vuller

De aankoop van de Walcherse Bouw Unie – omzet f. 52 miljoen – is dus niet de te. Het van oudsher goed in Brabant aanwezige Heijmans heeft nog een aantal wensen. “Er bestaan witte vlekken in het Westen, Oosten en Limburg”, aldus Janssen. “De groot deel van de bouwproductie vindt in Noord- en Zuid-Holland plaats en daar is onze aanwezigheid redelijk bescheiden.”

Net als de andere ontwikkelende aannemers heeft Heijmans stevige grondposities. Het beursgenoteerde bedrijf controleert 450 ha en dat is voldoende voor 15.000 woningen in de komende 10 jaar. Janssen: “We waarderen de gronden heel voorzichtig in de balans, zodat we geen grote bedragen hoeven af te boeken. Een extern bureau heeft onze risico’s geanalyseerd en de conclusie was dat we alles goed onder controle hebben. Dit jaar starten we met de ontwikkeling van de Vinex-locatie bij Leidschendam. Hier moeten 6800 woningen, winkels en infrastructuur worden aangelegd. Ons bedrijf levert dat een omzet op van f. 500 miljoen. De risico’s van een dergelijk po spreid je door met andere partijen samen te werken.”

De groei van het bedrijf wordt ook nog eens gestimuleerd door de miljarden investeringen in de infrastructuur. De divisie Grond- weg- en waterbouw realiseerde over 1995 een omzet van f. 754 miljoen en moet daarmee alleen Koninklijke Volker Stevin voor laten gaan. “Onze regionale aanwezigheid en het aanke van multidisciplinaire poen maakt ons ijzersterk”, meent de bestuursvoorzitter. “De besluitvorming over de grote spoorverbindingen maakt voortgang en we zullen zeker ons deel pikken en ten behoeve van een betere regionale spreiding zullen de acquisities plegen.”

Ook spoorbouw

Opvallend is dat het bedrijf nog geen duidelijke herkenbare spoorbouwer heeft, zoals dat onlangs is gebeurd bij Strukton Groep, Volker Stevin en NBM-Amstelland. “Geen probleem”, zegt Jan Heijmans. “Deze drie aannemers verdeelden in het verleden de NS-opdrachten. Ze proberen nog krampachtig hun posities vast te houden, maar de NS zal Europees moeten gaan aanbesteden. Samen met de Franse spoorbouwer hebben we al een paar poen gedaan en die zijn goed verlopen. Onlangs hebben we een opdracht van f. 1,7 miljoen binnengehaald van het gemeentelijk vervoersbedrijf van Amsterdam. En vergeet niet dat het leggen van de rails maar een klein onderdeel is van de aanleg van een totale spoorbaan. De kunstwerken bouwen we nu ook al.”

Heijmans bouwt de Stichtse brug.

Reageer op dit artikel