nieuws

Aanleg tramlijn 17 gaat beginnen

bouwbreed

Op dinsdag 11 maart wordt een begin gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van tramlijn 17 in Rijswijk naar Wateringse Veld. Dan worden bomen langs enkele lanen verplant. Later die week worden bomen die niet verplant ke worden gekapt.

De gemeente Rijswijk heeft haast met de bomen, omdat dit voor eind maart moet gebeuren ingevolge de Vogelwet. Als nu niet wordt begonnen dan loopt het project een vertraging op van een half jaar.

Op dezelfde dag gaat het college van B en W zich opnieuw buigen over het verlenen van de bouwvergunning. Volgens de gemeente is de bouwvergunning niet verleend omdat die enkele technische onvolkomenheden vertoonde. Zo was een keerlus bij de Eikelenburglaan opgenomen, terwijl deze is vervallen omdat de tram doorrijdt naar Wateringse Veld. De bouwvergunning is overigens niet nodig voor de aanleg van de tramlijn, maar voor de aanleg van onderstations en enkele bruggen.

Reageer op dit artikel