nieuws

Aanleg slibdepot in Ketelmeer leidt tot schade bij boeren

bouwbreed

De baggerwerkzaamheden voor de aanleg van een slibdepot in het Ketelmeer veroorzaken veel overlast bij boeren in met name de Noordoostpolder. Een flinke toename van kwel zorgt voor ingezakte taluds en een te hoge grondwaterstand.

De boeren hebben op een bijeenkomst hun klachten inmiddels kenbaar gemaakt. In een aantal gevallen is sprake van bedrijfsschade. Stopzetting van de werkzaamheden is echter niet aan de orde. Wel overlegt boerenorganisatie FLTO momenteel met Rijkswaterstaat, de opdrachtgever van baggerwerkzaamheden, over een schadevergoedingsregeling.

Over de hoogte van de bedragen is nog niets bekend. De betrokken partijen hebben inmiddels een kwelcommissie in het leven geroepen, bestaande uit medewerkers van Rijkswaterstaat, Waterschap Noordoostpolder en de FLTO. De commissie werkt aan een klachtenregeling en moet de schadevergoedingsregeling uitwerken. Behalve de boeren heeft ook waterschap Noordoostpolder zijn verontrusting uitgesproken over de kweltoename. Zo worden bepaalde stukken dijk nauwlettend in de gaten gehouden.

Reageer op dit artikel