nieuws

Zesde onderhandelingsronde levert nog geen bouwcao op

bouwbreed

Ook de zesde onderhandelingsronde, donderdag bij de bouwbond CNV in Odijk, heeft geen nieuwe bouwcao opgeleverd. De onderhandelaars aan werknemerszijde toonden zich tijdens de zoveelste schorsing duidelijk teleurgesteld over de trage gang van zaken.

In deze ronde is eindelijk gesproken over de wijze, waarop het uitzendwerk in de bouw geregeld zal moeten worden als het verbod per 1 januari 1998 wordt opgeheven.

Zoals al bij een eerdere cao is afgesproken zou een experiment worden uitgevoerd, maar partijen blijken over de voorwaarden waaronder dat moet gebeuren lijnrecht tegenover elkaar te staan.

De bouwbonden en de vakvereniging Het Zwarte Corps staan op het standpunt dat de uitzendkrachten volgens de bouwcao moeten worden betaald. Daarmee wordt voorkomen dat uitzendwerkers vaste krachten uit de arbeidsmarkt drukken.

De werkgevers staan op het standpunt dat ingeleende krachten volgens de uitzend-cao moeten worden betaald.

Donderdag brachten de bonden de afspraken hierover in de afbouwsector ter tafel als mogelijk compromis. Die luiden dat uitzendkrachten worden betaald volgens de geldende branche-cao tenzij het gaat om nieuwkomers of langdurig werklozen. Voor hen zou gedurende de eerste 20 weken geen bijdragen voor bedrijfstakeigen regelingen behoeven te worden betaald.

Werkgevers in de bouw kwalificeerden deze afspraak als – niet wijs en niet doordacht – , zo vernamen wij .

Jeugdlonen

Ook de jeugdlonen zijn ter sprake gekomen. Om meer rendement uit de vakopleiding te krijgen wensen werkgevers de jeugdlonen onder de 130% van het minimumloon te houden. Dat heeft als voordeel dat werkgevers een fiscale tegemoetkoming ke krijgen. Jongelui zouden een bonus ke krijgen als ze een diploma ke tonen.

De bonden zien meer rendement komen uit de opleiding als, zoals uit onderzoek is gebleken, meer praktijk wordt gegeven omdat de theoriecomponent sec te moeilijk blijkt. Verlaging van de lonen stimuleert jongeren niet om tot de bouw toe te treden.

Ook is weer over de arbeidstijden gesproken. Werkgevers willen een maximale flexibilisering, de bonden willen slechts afspraken per onderneming toestaan als het personeel akkoord gaat.

Vrijdag 21 februari schuift men voor de zevende keer aan tafel, dan bij het AVBB in Den Haag.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels