nieuws

Werkgevers vrezen starheid in nieuwe arboregelgeving

bouwbreed

Bij de implementatie van de Europese regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden hinkt Nederland op twee gedachten: enerzijds de invoering van de regels, anderzijds het vasthouden aan de strengere Nederlandse regelgeving. Bovendien worden de mogelijkheden om alternatieve veiligheidsmaatregelen te nemen ingeperkt. Vooral de dakenbranche en de installateurs hikken daar tegenaan.

De Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) vindt dat er geen redenen zijn aan te voeren waarom voor bedrijven in Nederland een strenger arbeidsomstandighedenregime zou moeten gelden dan voor bedrijven in andere lidstaten in de Europese Unie. Vooral het argument van het ministerie van Sociale Zaken dat verzachtende Europese regels niet worden ingevoerd omdat deze in strijd zijn met historisch gegroeide nationale regels, schiet de werkgevers volledig in het verkeerde keelgat. “Een dergelijke benadering zou elke discussie over het afschaffen of wijzigen van te ver doorgeschoten Nederlandse regelgeving kansloos maken”, zo schrijft de RCO.

De Arbo-beleidsregels moeten in de plaats komen van de P-bladen. Uiterlijk per 1 juli zouden de beleidsregels, na al het nodige uitstel, moeten gaan gelden.

Dat achten de werkgevers niet haalbaar, te meer omdat de beleidsregels niet helder zijn. Vaak wordt verwezen naar NEN-normen, waardoor ook nog eens het gevaar dreigt dat de regelgeving verandert, domweg doordat een norm wordt gewijzigd. Dat nu kan toch niet de bedoeling zijn, vindt de RCO.

Dakenbranche

Vooral de dakenbranche heeft forse kritiek op de beleidsregels. Zo is in de conceptregels de voorziening voor valgevaar gehandhaafd bij werken hoger dan 2,5 meter, in plaats van 3 meter zoals in Duitsland en Oostenrijk. Boven die hoogte moeten er doelmatige hekwerken en leuningen worden aangebracht.

Deze ke achterwege blijven als er op meer dan 4 meter van de dakrand wordt gewerkt.

Voor dakdekkers, maar ook voor installateurs en monteurs van bliksemafleidingsinstallaties en lichtreclames kan dit voorschrift een belemmering zijn bij de uitvoering van werkzaamheden die door hun aard geheel of gedeeltelijk aan de rand dienen te geschieden. De RCO pleit daarom voor een aangepast regime voor ondernemingen die werkzaamheden verrichten die uit hun aard bij een dakrand plaatsvinden.

“De overheid claimt met het Arbo-besluit een geheel nieuwe opzet te realiseren. Deze beleidsregel is echter niets anders dan de huidige eis uit het Besluit Fabrieken en Werkplaatsen 1938”, zo meent de RCO. De diepere achtergrond achter die regel was in het verleden dat bij werken op lage gebouwtjes als bergingen en garages geen voorzieningen noodzakelijk waren. Inmiddels zijn ook die gebouwtjes echter hoger geworden.

Alternatieven

Helemaal steekt het de dakenbranche dat de beleidsregels geen ruimte bieden voor alternatieve bouwkundige aanpassingen. Valgevaar kan met tijdelijke beveiliging worden voorkomen, maar permanente maatregelen genieten de voorkeur, zo vindt de RCO. Door partijen wordt niet voor niets het aanbrengen van borstweringen en/of hekwerken gepropageerd.

De dakenbranche, daarin gesteund door de installateurs, pleit er voor de huidige praktijk, waarbij een borstwering voldoet als de hoogte meer dan 0,6 meter is en hoogte en breedte samen meer dan 1 meter, te formaliseren door opneming in de beleidsregel.

De starheid ten top is in de ogen van de dakenmakers dat er in de beleidsregel volledig voorbij wordt gegaan aan het feit dat valgevaar ook op een andere wijze voorkomen kan worden, bijvoorbeeld door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen als een harnas met vallijn. Volgens de Europese regels bestaat er een voorkeur voor andere oplossingen, maar persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) zijn niet verboden.

De dakenbranche wijst erop dat vooral bij kortdurende activiteiten het aanbrengen van dakrandbeveiliging gevaarlijker is dan het gebruik van pbm, tenzij ook bij het aanbrengen van de beveiliging pbm worden gebruikt.

Tegen een soortgelijk probleem loopt ook de houtskeletbouw aan. Die wordt in de nieuwe regels verplicht in alle (nieuwbouw)gevallen een steiger op te trekken. Belachelijk wordt dat gevonden, omdat het bouwen van een steiger langer duurt dan het optrekken van een houtskeletwoning.

Reageer op dit artikel