nieuws

Voormalige bankgirocentrale in Amsterdam krijgt woonfunctie ‘Ombouw kantoorkolossen tot woningen wel haalbaar’

bouwbreed

Het is financieel wel degelijk haalbaar om grote, leegstaande kantoorgebouwen in Amsterdam een woonbestemming te geven. Dat concludeert ir. A.J.C. de Rooij van poontwikkelings- en bouwmaatschappij De Bovenlanden BV uit Haarlem. Zijn bedrijf heeft vergevorderde plannen om het voormalig gebouw van de bankgirocentrale in de hoofdstad om te bouwen tot een complex met 40 luxe koopappartementen.

De Rooij was stomverbaasd, toen hij recent in Cobouw kennis nam van de uitlating van de Amsterdamse wethouder Stadig dat het verbouwen van leegstaande kantoorgebouwen tot woningcomplexen financieel-economisch onmogelijk zou zijn. Hij noemde in dat verband ook de voormalige bankgirocentrale aan de Sloterkade. Dit naar aanleiding van onderzoek door de dienst Ruimtelijke Ordening.

Kennelijk schort het in bestuurlijk Amsterdam aan de interne communicatie. Want anders had Stadig moeten weten dat het Haarlemse bedrijf met het bestuur van de desbetreffende deelraad vrijwel rond is over de verbouwing van de al jaren leegstaande kantoorkolos aan de Sloterkade.

“Op het niveau van de deelraad zijn we politiek vrijwel rond. Besloten is inmiddels om het bestemmingsplan te wijzigen, om het gebouw om te bouwen tot appartementen”, aldus De Rooij.

Volgens hem staat ook de welstandscommissie positief tegenover het door de bekende Luikse architect Charles Vandenhoven opgestelde plan. “Er moet alleen nog wat gepoetst worden aan het ontwerp wat betreft de bovenste verdieping”, vertelt hij.

Het eind zestiger jaren neergezette gebouw, werd vijf jaar geleden door de bankgirocentrale ontruimd. Sindsdien staat het leeg. Sinds 1 juli vorig jaar is het eigendom van De Bovenlanden, welke bouwonderneming bekendheid verwierf met onder meer de realisering van het imposante KPMG-kantoor in Amstelveen.

Metamorfose

Het hele gebouw (inclusief de aan de achterzijde gelegen computerruimte) zal een grondige metamorfose ondergaan. Zowel de begane grond als de zes daarboven gelegen verdiepingen worden bestemd voor drie-kamerappartementen in de vrije-koopsector.

Elke woning wordt ongeveer 6 meter breed en heeft een oppervlakte van 110 vierkante meter.

De breedte is een gevolg van de bestaande constructie: “Er staan om de zes meter namelijk dragende kolommen in het gebouw. Die kun je niet weghalen”, aldus De Rooij.

Ook de huidige betonnen vloeren blijven gehandhaafd. Die verkeren nog in uitstekende conditie: “Voor het overige wordt het gebouw helemaal kaal gemaakt. Alles gaat eruit: de gevels, de technische installaties etc”.

De verbouwing is niet alleen bouwkundig ingrijpend. Ook financieel is het een behoorlijke klus. Volgens De Rooij kost de hele ombouw tot woningen f. 10 miljoen. Dat levert een verkoopprijs op vanaf f. 350.000.

Grote vraag

De Rooij denkt niet dat het moeite zal kosten de appartementen (die elk ook nog eens beschikken over een parkeerplaats in een ondergrondse garage) op de hoofdstedelijke woningmarkt te slijten.

“Er is in Amsterdam heel veel vraag naar luxe appartementen”, stelt hij vast. Of het ombouwen van het gebouw tot woningen in de sociale huursector financieel haalbaar zou zijn geweest, betwijfelt hij: “Ik denk dat de gemeente dan minstens enkele miljoenen aan subsidie moet uittrekken”.

Hij verwacht dat met de verbouw in het najaar van 1997 kan worden begonnen. Eind 1998 moeten alle appartementen zijn opgeleverd.

Het is voor De Bovenlanden de eerste keer dat een groot kantoorgebouw wordt omgebouwd tot appartementencomplex. Tot nu toe heeft de Haarlemse onderneming zich toegelegd op ontwikkelen van nieuwbouwpoen. Maar De Rooij sluit niet uit dat in de toekomst meer ombouw-poen zullen volgen.

Het leegstaande gebouw van de bankgirocentrale.

De maquette geeft aan hoe het gebouw en zijn directe omgeving er komen uit te zien.

Reageer op dit artikel