nieuws

Viaduct met tunnel bij bedrijvenpark in Drachten

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland gaan akkoord met de bouw van een viaduct met fietstunnel vlakbij Drachten. De totale kosten van het project bedragen f. 10 miljoen.

De provinciale investering vloeit voort uit een convenant met de gemeenten Opsterland en Smallingerland en Rijkswaterstaat. Beide gemeenten leggen bij het knooppunt Ureterpvallaat een bedrijvenpark aan. De provincie is verantwoordelijk voor de aanleg van een ongelijkvloerse kruising.

De provincie koos uit twee varianten de duurste. De ene variant ging uit van een viaduct ter hoogte van het huidige kruispunt. In variant 2 schuift het kruispunt 300 meter naar het noorden op waar het viaduct wordt aangelegd. Het verkeersveiligheidsaspect was doorslaggevend in de keuze.

De werkzaamheden, die nog moeten worden aanbesteed, beginnen volgend jaar. In 1999 moet het totale po klaar zijn.

Reageer op dit artikel